Hiển thị 1–60 của 192 kết quả

Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 6,790,000₫.Current price is: 3,770,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 6,300,000₫.Current price is: 3,500,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 7,850,000₫.Current price is: 4,360,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 4,450,000₫.Current price is: 2,999,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 4,450,000₫.Current price is: 2,999,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 2,999,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 2,999,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 14,380,000₫.Current price is: 7,990,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 4,250,000₫.Current price is: 3,499,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 4,450,000₫.Current price is: 4,224,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 506,000₫.Current price is: 360,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,675,000₫.Current price is: 1,985,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,343,000₫.Current price is: 1,653,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,508,000₫.Current price is: 1,495,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 4,961,000₫.Current price is: 2,613,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,170,000₫.Current price is: 2,940,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,751,000₫.Current price is: 2,291,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 9,394,000₫.Current price is: 4,055,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 10,428,000₫.Current price is: 4,775,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,740,000₫.Current price is: 2,220,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,365,000₫.Current price is: 1,411,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,785,000₫.Current price is: 2,293,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,014,000₫.Current price is: 1,841,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,760,000₫.Current price is: 1,146,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,006,000₫.Current price is: 3,624,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,839,000₫.Current price is: 2,384,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,892,000₫.Current price is: 1,342,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,134,000₫.Current price is: 1,491,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,782,000₫.Current price is: 1,193,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 3,498,000₫.Current price is: 2,125,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,662,000₫.Current price is: 1,555,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,750,000₫.Current price is: 1,833,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,411,000₫.Current price is: 1,646,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,054,000₫.Current price is: 2,075,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,109,000₫.Current price is: 890,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,526,000₫.Current price is: 1,696,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,644,000₫.Current price is: 1,792,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,319,000₫.Current price is: 1,597,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 7,018,000₫.Current price is: 3,417,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,187,000₫.Current price is: 1,487,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,494,000₫.Current price is: 2,432,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 3,208,000₫.Current price is: 2,175,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,202,000₫.Current price is: 2,890,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 1,329,000₫.Current price is: 893,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 3,828,000₫.Current price is: 2,611,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 3,714,000₫.Current price is: 2,503,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,350,000₫.Current price is: 1,576,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,624,000₫.Current price is: 1,094,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,482,000₫.Current price is: 1,676,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,303,000₫.Current price is: 3,038,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,319,000₫.Current price is: 1,559,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 3,124,000₫.Current price is: 2,065,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,839,000₫.Current price is: 1,472,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,125,000₫.Current price is: 1,437,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,492,000₫.Current price is: 986,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 7,172,000₫.Current price is: 3,756,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 4,589,000₫.Current price is: 3,091,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,985,000₫.Current price is: 3,406,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,675,000₫.Current price is: 1,847,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,191,000₫.Current price is: 1,707,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%

99+ Mẫu Kệ Tivi Phòng Ngủ Đẹp, Hiện Đại Và Giá Rẻ 2023

Đăng bởi Nguyễn Thế Hòa| Ngày đăng

Kệ tivi phòng ngủ có thể được làm từ chất liệu khác nhau như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa,… Tùy vào sở thích, phong cách thiết kế mà bạn có thể lựa chọn mẫu kệ tivi phù hợp cho không gian phòng ngủ. Đó có thể là những mẫu kệ đơn giản cho đến kệ tivi kết hợp bàn, giá sách trang trí. Cùng cửa hàng nội thất Smlife chọn cho mình những mẫu kệ tivi phòng ngủ đẹp, tiện lợi, giá cả phải chăng nhé.

Những mẫu kệ tivi phòng ngủ nhỏ đẹp cho 2023

Mỗi ngôi nhà có nhiều gian phòng ngủ khác nhau, mỗi không gian tương ứng với từng thành viên trong gia đình. Dựa theo độ tuổi, giới tính, mối quan hệ giữa những người trong một gia đình mà không gian phòng ngủ sẽ có sự bày trí phù hợp. Từ đó cũng dẫn đến cách chọn kệ tivi phòng ngủ có sự khác biệt.

ke tivi cho phong ngu nho

Phòng dành cho hai người thường sẽ có cách thiết kế nội thất riêng tư, tiện nghi, độc đáo dành riêng cho hai vợ chồng. Tùy theo sở thích mà hai người có thể mua mẫu kệ để tivi  treo tường phù hợp. Trong đó những kiểu tủ đa năng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đơn giản nhất gia chủ có thể đặt kệ tivi phía trước chiếc giường ngủ, hoặc đối diện bàn ghế sofa để vừa thư giãn vừa xem tivi.

ke don gian

Tùy thuộc vào độ tuổi của con cái mà lựa mẫu tủ để tivi hài hòa cho không gian nhất. Trong đó, nên ưu tiên những mẫu kệ tivi trong phòng ngủ mang phong cách vẻ trẻ trung, năng động, và cá tính. Hiện có rất nhiều mẫu kệ trẻ trung, hiện đại nhưng bắt mắt.

ke tivi go phong ngu

Những người lớn tuổi ưa thích dáng vẻ truyền thống cùng sự bền bỉ cao. Do đó hãy lựa chọn chất liệu gỗ tự nhiên như gỗ sồi, đinh hương cho kệ tủ tivi. Chiếc tivi dành cho ông bà cũng nhỏ gọn nên không tốn nhiều diện tích. Vì vậy bạn cũng chọn kệ có kiểu dáng vừa vặn với tivi và nội thất căn phòng.

thiet ke ke tivi phong ngu hien dai

Những người sống độc thân thường thích nội thất đơn giản, nghệ thuật, hoặc mẫu thiết kế mang đậm cá tính cá nhân. Một số người yêu thích sự tiện lợi sẽ tìm đến các kệ tivi thông minh đa chức năng kết hợp giá sách, ngăn tủ đựng đồ,…

ke tivi trong phong ngu

Những bạn nữ thích sự đáng yêu và dễ thương sẽ ưa chuộng những đồ nội thất có gam màu hồng, màu tươi sáng. Một số bạn nữ năng động sẽ chọn những gam màu rực rỡ và thiết kế bắt mắt. Do đó, tùy sở thích và phong cách sống mà chủ căn phòng có thể chọn lựa kệ tivi tốt nhất cho mình.

ke de tivi don gian

Phòng ngủ các bạn nam thường nội thất đơn giản, không cầu kỳ vậy chọn kệ tivi là loại đơn giản nhưng tiện lợi. Màu sắc nên ưu tiên các gam màu trắng, đen, xanh, ghi, trung tính, hiện đại…

Các mẫu kệ tivi phòng ngủ bằng gỗ

Trên thị trường có đa dạng chất liệu với chất lượng nổi bật được dùng để sản xuất kệ tivi trong phòng ngủ và cho phòng khách. Trong đó, gỗ nổi bật hơn cả và được nhiều gia đình yêu thích. Dưới đây là những lý do giúp kệ tivi gỗ trở nên phổ biến và được quan tâm.

Kệ tivi gỗ công nghiệp hiện đại

ke tivi go cho phong ngu

Có thể nói, sản xuất thi công đồ nội thất làm từ chất liệu gỗ không thể thiếu và luôn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Chúng thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng, tiện nghi và mang đến vẻ đẹp nổi bật cho không gian căn phòng. Từ đó giúp làm tăng thẩm mỹ không gian phòng ngủ kệ tivi của gia chủ.

Kệ tivi gỗ tự nhiên bền đẹp

thiet ke ke tivi go dep

Những chiếc kệ tivi được làm bằng gỗ tự nhiên luôn có tuổi thọ cao lên đến 20 năm. Chúng bền hơn nhiều khi so với những vật liệu khác như gỗ công nghiệp, nhựa hoặc bằng sắt, hợp kim. Các loại gỗ thường được dùng để làm chiếc kệ tivi như: gỗ sồi, gỗ hương, gỗ mun,… Mỗi loại đều được phủ một lớp bảo vệ. Nhờ vậy luôn giữ được vẻ đẹp qua năm tháng.

Kệ gỗ chịu lực tốt

ke tivi go cho phong ngu

Kệ tivi được làm từ những loại cây lâu năm vững chắc, từng mảnh gỗ săn chắc, cứng cáp. Vậy có thể chịu được sức ép của tivi cũng như trọng lượng của đồ vật trang trí khác bên trên kệ trong phòng.

Kệ tivi gỗ treo tường

thiet ke phong ngu co ke tivi

Kệ tivi gỗ phù hợp với phong cách thiết kế nội thất trong phòng ngủ các không gian khác nhau. Từ tối giản, hiện đại, năng động, tiện nghi, đến lối kiến trúc tân cổ điển hoặc cổ điển. Tất cả đều giúp cho nội thất phòng ngủ toát lên vẻ đẹp đặc biệt, tạo nên cảm giác ấm áp, mang đến sự hài hòa và dễ chịu cho người trong phòng.

Thiết kế kệ sang trọng

ke tivi go treo tuong dep

Bên cạnh đó các màu vân gỗ tự nhiên trên bề mặt gỗ cũng thích hợp để sơn nhiều màu sắc khác nhau. Từ nâu sáng đến các tông màu trầm, tối tùy sở thích hoặc phong cách của gia chủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn gỗ công nghiệp khi thi công nội thất phòng ngủ. Vì kệ tivi bằng gỗ công nghiệp vẫn đạt độ bền theo thời gian nhưng có mức giá rẻ hơn gỗ tự nhiên.

Top mẫu kệ tivi phòng ngủ đơn giản

Có nhiều kiểu kệ để tivi phòng ngủ, với mỗi loại có hình dáng và kích cỡ phù hợp với từng không gian diện tích riêng. Tham khảo một số mẫu kệ để tivi phòng ngủ giá rẻ được nhiều khách hàng của Smlife ưa thích ở bên dưới.

ke tivi phong ngu gia re

Mẫu kệ tivi treo tường phòng ngủ

Đó là các kệ tivi phòng ngủ treo tường có hình hộp, 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm được cố định trên tường bằng đinh vít. Trong khi phần cố định trên tường chịu tải của tivi thì phần tủ bên dưới có thể tận dụng để trang trí và đựng đồ dùng.

ke tivi treo tuong phong ngu

Kệ tivi thấp đặt sàn

Đó là những mẫu kệ có chân hoặc không có chân và thường khá thấp chỉ trong khoảng từ 45 – 75cm. Đặc điểm của mẫu kệ tủ tivi này là đa dạng hình dáng, từ chữ L, chữ U đến hình ziczac. Bạn có thể chọn loại tủ rút một đầu hoặc hai đầu để tận dụng tối đa nơi đựng đồ vật hoặc đồ trang trí.

ke tivi dat san phong ngu

Mẫu kệ trang trí tivi phòng ngủ hiện đại

Đối với những phòng ngủ nhỏ hẹp bị giới hạn thì bạn nên sử dụng mẫu kệ tivi có kích thước nhỏ, kiểu dáng tiết kiệm diện tích và tối ưu hóa không gian. Đồng thời nên tích hợp nhiều chức năng như hộc tủ để đựng đồ dùng hoặc bề mặt tủ dùng để đặt những đồ trang trí đẹp mắt.

Mẫu kệ phòng ngủ nhỏ hẹp

Nên chọn kiểu tủ tivi phòng ngủ như thế nào?

Với rất nhiều mẫu kệ tivi phòng ngủ trên thị trường, làm sao để xác định đâu mới là mẫu thiết kế phù hợp nhất với nội thất hiện nay của bạn. Bên dưới là một số kinh nghiệm khi lựa chọn kệ tủ tivi phòng ngủ.

Kích thước kệ tivi phòng ngủ

Mẫu kệ tivi hợp với không gian sang trọng căn phòng là tiêu chí không thể thiếu. Điều này giúp tạo nên vẻ đẹp của không gian kiến trúc. Bốn kiểu dáng quen thuộc nhất sau:

  • Kệ tivi đặt sàn hoặc không chân được thiết kế dạng bệt với một hoặc hai đầu có thể rút kéo. Chúng thường có hình hộp chữ nhật với chân gỗ cố định bằng gỗ hoặc bằng sắt.
  • Kệ tivi treo tường trang trí được cố định bằng đinh vít và tắc kê.
  • Dạng tủ tivi đứng cao nhỏ gọn thường được đặt trong phòng khách.
  • Loại kệ tivi kết hợp với vách ngăn phòng khách dùng làm giá sách hoặc tủ rượu. Kệ tivi kết hợp là kiểu tủ khá được yêu thích trong những ngôi nhà.

Các kiểu dáng phù hợp căn phòng

Chất liệu kệ

Hiện nay có nhiều chất liệu thường được dùng để làm kệ tivi. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý đến các yếu tố sau để đảm bảo lựa được chất liệu tốt nhất.

Gỗ tự nhiên đa dạng, bền bỉ, dễ tạo hình và không bị tác động bởi ngoại lực, có khả năng chống mối mọt tốt. Đặc biệt khi bạn chọn được loại gỗ tự nhiên tốt thì độ bền có thể lên đến hơn 20 năm.

tu tivi phong ngu

Chú ý phong thủy

Bạn cũng cần chú ý vấn đề phong thủy khi thi công đặt kệ tivi nhằm tránh phạm đại kỵ và những điều kiên cử cho bạn và gia đình.

ke tivi phong ngu

Smlife – Cửa hàng bán kệ tivi phòng ngủ giá rẻ, chất lượng

Nếu bạn còn băn khoăn về việc thiết kế nội thất phòng ngủ và lựa chọn một mẫu tivi phù hợp thì Smlife là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm nội thất gia đình với nhiều năm kinh nghiệm thị trường. Chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được xu hướng cũng như mọi nhu cầu của khách hàng.

ke tivi trong phong ngu

Tại Smlife, chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm sang trọng như kệ tivi treo tường, kệ tivi gỗ, tủ tivi cho phòng ngủ… với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, kích thước và các mức giá khác nhau đặc biệt thiết kế thi công nội thất theo yêu cầu.

⭐️✅ Thiết kế đẹp bắt mắt ☎️ Đội ngủ thiết kế chuyên nghiệp luôn tạo ra các mẫu kệ đẹp phù hợp nhất
⭐️✅ Sản phẩm chất lượng ☎️ Các loại kệ tivi phòng ngủ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính thẩm mỹ
⭐️✅ Mẫu mã để lựa chọn ☎️ Có rất nhiều loại chất liệu, màu sắc để khách hàng chọn
⭐️✅ Cảm nhận người sử dụng ☎️ Người sử dụng đánh giá tích cực khi dùng sản phẩm

Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm kiếm kệ tivi phòng ngủ, cao cấp cho gia đình. Vui lòng liên hệ hotline hoặc đến trực tiếp cửa hàng của Smlife. Nhân viên của chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu kệ phòng ngủ với thiết kế và kích thước phù hợp với không gian căn phòng.

Lọc

 

Tủ phòng tắm


Kệ nhà tắm


Tủ khăn tắm


Kệ đựng mỹ phẩm

 

Tin tức khuyến mãi


Chia sẻ kiến thức


Video review sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×