Hiển thị 1–60 của 151 kết quả

Được xếp hạng 4.78 5 sao
Original price was: 8,870,000₫.Current price is: 4,930,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 12,020,000₫.Current price is: 6,680,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 20,450,000₫.Current price is: 11,360,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.78 5 sao
Original price was: 5,090,000₫.Current price is: 2,830,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 7,960,000₫.Current price is: 4,420,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 10,510,000₫.Current price is: 5,840,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 12,470,000₫.Current price is: 6,930,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 20,650,000₫.Current price is: 11,470,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.78 5 sao
Original price was: 15,410,000₫.Current price is: 8,560,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.78 5 sao
4,240,0005,410,000
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.78 5 sao
4,240,0005,410,000
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
4,240,0005,410,000
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 15,440,000₫.Current price is: 8,580,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.78 5 sao
Original price was: 11,630,000₫.Current price is: 6,460,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 16,650,000₫.Current price is: 9,250,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.78 5 sao
Original price was: 17,870,000₫.Current price is: 9,930,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 21,350,000₫.Current price is: 11,860,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 20,480,000₫.Current price is: 11,380,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 26,390,000₫.Current price is: 14,660,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 9,630,000₫.Current price is: 5,350,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.80 5 sao
Original price was: 25,810,000₫.Current price is: 14,340,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.83 5 sao
Original price was: 50,130,000₫.Current price is: 27,850,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.89 5 sao
Original price was: 32,890,000₫.Current price is: 18,270,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 31,140,000₫.Current price is: 17,300,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 16,880,000₫.Current price is: 9,380,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
7,320,0009,550,000
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10,860,00013,140,000
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 12,490,000₫.Current price is: 6,940,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 17,530,000₫.Current price is: 9,740,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 18,310,000₫.Current price is: 10,170,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
5,170,00026,890,000
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 7,900,000₫.Current price is: 4,390,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 10,150,000₫.Current price is: 5,640,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 11,750,000₫.Current price is: 6,530,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 13,700,000₫.Current price is: 7,610,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 13,460,000₫.Current price is: 7,480,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 16,000,000₫.Current price is: 8,890,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 19,130,000₫.Current price is: 10,630,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 20,050,000₫.Current price is: 11,140,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 7,650,000₫.Current price is: 4,250,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 9,850,000₫.Current price is: 5,470,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 13,590,000₫.Current price is: 7,550,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 17,010,000₫.Current price is: 9,450,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 11,250,000₫.Current price is: 6,250,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 19,960,000₫.Current price is: 11,090,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 18,160,000₫.Current price is: 10,090,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 15,160,000₫.Current price is: 8,420,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 21,670,000₫.Current price is: 12,040,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 7,900,000₫.Current price is: 4,390,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 10,190,000₫.Current price is: 5,660,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 11,430,000₫.Current price is: 6,350,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 13,730,000₫.Current price is: 7,630,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 8,660,000₫.Current price is: 4,810,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 6,570,000₫.Current price is: 3,650,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,790,000₫.Current price is: 3,770,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 8,550,000₫.Current price is: 4,750,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 10,350,000₫.Current price is: 5,750,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 12,260,000₫.Current price is: 6,810,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 24,230,000₫.Current price is: 13,460,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 30,350,000₫.Current price is: 16,860,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%

Tủ Quần Áo: 15+ Gợi Ý Chọn Mua Tủ Quần Áo Cho Phòng Ngủ Gia Đình

Đăng bởi Nathan Tran| Ngày đăng

Tủ quần áo (hay còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như: Tủ treo quần áo, Tủ để quần áo hoặc Tủ đựng quần áo,.v.v.) là đồ nội thất cần thiết và không thể thiếu trong phòng ngủ gia đình. Tủ quần áo, nơi tất cả quần áo và đồ đạc của bạn, có thể được cất giữ dễ dàng và sắp xếp hợp lý. Việc cất quần áo, đồ đạc và những thứ lặt vặt thường dùng vào tủ sẽ giúp phòng ngủ của bạn gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp hơn.

Tủ Quần Áo Là Công Cụ Sắp Xếp Thiết Yếu Đồ Đạc Trong Gia Đình? | SMLIFE.vn
Tủ Quần Áo Là Công Cụ Sắp Xếp Thiết Yếu Đồ Đạc Trong Gia Đình? | SMLIFE.vn

Tủ Quần Áo Là Công Cụ Sắp Xếp Thiết Yếu Đồ Đạc Trong Gia Đình?

Không chỉ trong phòng ngủ mà còn ở những nơi khác trong nhà, tủ quần áo được coi là công cụ sắp xếp thiết yếu để lưu trữ mọi đồ đạc của bạn. Bằng cách sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, tủ quần áo không chỉ giới hạn ở nhu cầu lưu trữ mà còn liên quan nhiều đến nội thất của căn phòng và ảnh hưởng đến diện mạo tổng thể trong nhà.

Chọn tủ quần áo phù hợp có thể giải quyết dễ dàng mối lo ngại về việc cất giữ đồ đạc của bạn. Một tủ quần áo giúp tối đa hóa không gian, cung cấp khả năng lưu trữ hiệu quả và giữ mọi thứ ngăn nắp có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Tìm kiếm một chiếc tủ quần áo hoàn hảo có thể là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn, vì hầu hết các tủ đứng có xu hướng không phù hợp với không gian hoặc sự thiếu đủ chỗ để đựng tất cả đồ đạc. Vì vậy, việc lựa chọn đúng loại tủ quần áo là một thách thức.

Xem nhanh:

Với mục tiêu tạo ra trải nghiệm mua hàng xuất sắc cho Quý Khách hàng, SMLIFE cung cấp nhiều bộ sưu tập tủ quần áo hiện đại với độ hoàn thiện cao và giải pháp lưu trữ hiệu quả cho mọi gia đình.

nhà sản xuất tủ quần áo nói riêng và nội thất gia đình nói chung, SMLIFE luôn kiên nhẫn lắng nghe những cân nhắc và tính thẩm mỹ mong muốn bằng cách cung cấp các dịch vụ thiết kế và giao hàng lắp đặt miễn phí cho Quý Khách hàng.

Bạn đang băn khoăn về việc lựa chọn sản phẩm phù hợp hoàn hảo cho căn phòng của mình? Dưới đây là các gợi ý chọn mua tủ quần áo dành cho bạn. Tìm cảm hứng để tối đa hóa không gian lưu trữ bằng cách tìm hiểu nhiều kiểu tủ quần áo với phong cách đích thực dưới đây nhé.

15+ Gợi Ý Chọn Mua Tủ Quần Áo Cho Phòng Ngủ Gia Đình

1. Tủ quần áo cánh mở

Tủ quần áo cánh mở không bao giờ lỗi mốt | SMLIFE.vn
Tủ quần áo cánh mở không bao giờ lỗi mốt | SMLIFE.vn

Kết hợp phong cách với sự thanh lịch! Tủ quần áo cánh mở không bao giờ lỗi mốt. Tủ quần áo cánh mở, còn hay gọi là tủ quần áo có bản lề, mang lại vẻ hiện đại nhưng sang trọng, phù hợp với nội thất của mọi căn phòng.

Là một thiết kế thông dụng, tủ quần áo cánh mở không chỉ giới hạn ở những thiết kế thông thường. Hãy thử những chiếc tủ có bản lề tiện dụng với xu hướng thiết kế hiện đại. Nếu căn phòng của bạn mang đến cho bạn sự sang trọng với không gian rộng rãi để mở cửa thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Hãy thử thay đổi thiết kế này cho căn phòng của bạn, và chúng tôi chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.

2. Tủ quần áo cánh trượt

Tạo phong cách riêng cho phòng ngủ của bạn bằng cách chọn thiết kế tủ quần áo cánh trượt. Các thiết kế tủ quần áo đi kèm với nhiều loại vật liệu làm cánh cửa đa dạng như: gỗ MFC, MDF phủ Melamin/ Laminate/ Acrylic, kính tráng gương, kính cường lực phủ mờ hoặc kính sơn, v.v. Bạn có thể chọn bất kỳ theo yêu cầu và phong cách của bạn.

Tủ quần áo cánh trượt hay còn gọi là Tủ quần áo cửa lùa | SMLIFE.vn
Tủ quần áo cánh trượt hay còn gọi là Tủ quần áo cửa lùa | SMLIFE.vn

Tủ quần áo cánh trượt, hay còn gọi là tủ quần áo cửa lùa hoặc tủ quần áo cửa trượt là sự kết hợp hoàn hảo với chức năng mong muốn và có đủ không gian lưu trữ khiến chúng trở nên hoàn hảo cho phòng ngủ của bạn.

Tủ quần áo cánh trượt có thể phù hợp với mọi nhiều không gian phòng ngủ, đặc biệt hữu ích cho các không gian nhỏ hẹp cần tối ưu. Những tủ quần áo dạng này là một trong những thiết kế tủ quần áo tiết kiệm không gian. Những thiết kế tủ quần áo có cửa cánh mở chiếm không gian không cần thiết, và đó là lúc tủ quần áo trượt là lựa chọn tốt nhất để tiết kiệm không gian.

Biến đổi căn phòng của bạn bằng cách lắp đặt tủ quần áo cửa trượt tinh xảo có thể chứa tất cả đồ đạc của bạn một cách dễ dàng. Tủ quần áo có cửa trượt trông bóng bẩy, phong cách và hiện đại, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho căn phòng của bạn.

3. Tủ quần áo không cánh

Tủ quần áo không cánh, là tủ quần áo không có cánh cửa, được nhiều người đánh giá cao vì kết hợp được phong cách, đẳng cấp với sự sang trọng và tiện nghi.

Tủ quần áo không cánh được đánh giá cao | SMLIFE.vn
Tủ quần áo không cánh được đánh giá cao | SMLIFE.vn

Cách sắp xếp tủ quần áo không cửa dễ dàng cân bằng các kết cấu và vật liệu khác nhau với sự kết hợp các món đồ trang trí theo phong cách thanh lịch để có được diện mạo như mong muốn.

Nếu nhà bạn có trần nhà cao, bạn có thể sử dụng chiều cao bổ sung để quản lý tất cả đồ đạc của mình. Phần trên cùng có thể được sử dụng cho những bộ trang phục hay đồ đạc dành cho những dịp đặc biệt, trang phục mua đông hoặc đơn giản là ga trải giường hay vali.

Hãy suy nghĩ lại về không gian căn phòng của bạn! Bạn có thể cần không gian dành riêng cho một lối đi rộng rãi, thiết kế cánh tủ cửa trượt được bổ sung có thể là lựa chọn hoàn hảo.

Tủ quần áo không cánh tuyệt đẹp của SMLIFE được thiết kế để tối đa hóa từng milimet không gian và bao gồm nhiều giải pháp lưu trữ thông minh khác nhau.

4. Tủ quần áo cánh kính

Tủ quần áo cánh kính mang đến vẻ ngoài sang trọng; mà không ảnh hưởng đến việc phục vụ chức năng lưu trữ đồ đạc.

Tủ quần áo cánh kính mang đến vẻ ngoài sang trọng | SMLIFE.vn
Tủ quần áo cánh kính mang đến vẻ ngoài sang trọng | SMLIFE.vn

Khi lựa chọn những thiết kế tủ quần áo mới nhất, tủ quần áo cánh kính đứng đầu danh sách vì giá trị thẩm mỹ của chúng. Hiện đại nhưng đầy phong cách, việc lựa chọn tủ quần áo cánh kính có thể nâng tầm toàn bộ diện mạo căn phòng của bạn.

Tủ quần áo cánh kính là loại tủ hợp thời trang mang đến sự quyến rũ và duyên dáng cho căn phòng. Nếu bạn muốn những yếu tố độc đáo và nổi bật thì tủ quần áo cánh kính là sự lựa chọn hoàn hảo. Tủ quần áo cánh kính ngay lập tức nâng cao tính thẩm mỹ của phòng ngủ.

Xem qua trang phục và đồ đạc bạn sở hữu. Xu hướng cánh tủ kính tuyệt đẹp đang chiếm lĩnh những ngôi nhà với vẻ ngoài đẹp mắt và lớp hoàn thiện hoàn hảo. Một chiếc gương hoặc cánh cửa kính thậm chí còn tốt hơn vì bạn sẽ có thể kiểm tra toàn bộ bộ quần áo trước khi bước ra ngoài.

5. Tủ quần áo đụng trần

Thể hiện phong cách của bạn và làm nổi bật phong cách trang trí trong phòng của bạn với những chiếc tủ quần áo đụng trần được thiết kế đẹp mắt và duyên dáng, mang lại cảm giác sang trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết kế tủ quần áo mang lại hiệu quả về không gian và thể hiện phong cách thì tủ quần áo đụng trần là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Tủ quần áo đụng trần, thường được thiết kế vừa vặn với không gian trần, tường và các góc tường, tạo ra nhiều không gian hơn cho đồ đạc của bạn và có thể được điều chỉnh theo kích thước căn phòng của bạn. Một lợi thế lớn của việc lựa chọn tủ quần áo đụng trần là nó tối đa hóa không gian theo chiều dọc và rất tuyệt vời để tân trang lại những góc khó xử trong căn phòng của bạn. Chúng tôi tin vào việc tạo ra những thiết kế tủ quần áo tuỳ chỉnh mà không ảnh hưởng đến chất lượng và chức năng lưu trữ.

Tủ quần áo đụng trần là giải pháp thiết kế tốt nhất mà không lãng phí không gian | SMLIFE.vn
Tủ quần áo đụng trần là giải pháp thiết kế tốt nhất mà không lãng phí không gian | SMLIFE.vn

Không giống như những chiếc tủ quần áo rời thông dụng, SMLIFE cung cấp giải pháp thiết kế tủ quần áo tốt nhất mà không lãng phí không gian. Trải dài từ sàn đến trần và từ tường này sang tường khác, mỗi khoảng không đều được tận dụng, mang lại cho bạn diện tích lớn hơn tới 45% so với diện tích thông thường. Có được không gian gấp đôi với các thiết kế tủ quần áo đụng trần.

6. Tủ quần áo góc tường

Tủ quần áo góc tường, thường hay được gọi là Tủ quần áo chữ L | SMLIFE.vn
Tủ quần áo góc tường, thường hay được gọi là Tủ quần áo chữ L | SMLIFE.vn

Tủ quần áo góc tường, hay còn gọi là tủ quần áo chữ L, cung cấp một giải pháp lưu trữ tuyệt vời cho không gian phòng ngủ. Được thiết kế hoàn hảo để vừa khít với các hốc góc tường, tủ quần áo góc tường tận dụng tối đa lợi thế của việc biến không gian khó xử của căn phòng thành không gian lưu trữ đắc lực.

Tủ quần áo góc tường được thiết kế đẹp mắt được sản xuất theo kích thước sao cho vừa vặn hoàn hảo với các góc phòng mà bạn chọn. Tối đa hóa không gian lưu trữ của bạn bằng cách chọn tủ quần áo góc được thiết kế riêng và làm sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng của bạn.

7. Tủ quần áo có gương

Tủ quần áo có gương là một lựa chọn tuyệt vời “hack” cho phòng ngủ nhỏ | SMLIFE.vn

Thêm nét sang trọng và tiện ích cho tủ quần áo của bạn với tủ quần áo có gương với màu sắc và kiểu dáng bạn chọn, kết hợp hoàn hảo với nội thất trong phòng ngủ của bạn. Những chiếc tủ quần áo này góp phần trong việc thay đổi diện mạo tổng thể của căn phòng, mang lại vẻ duyên dáng và sang trọng cho phòng ngủ.

Gương tạo ảo giác về không gian. Nếu bạn có một không gian căn phòng nhỏ thì cánh cửa có gắn kính thuỷ có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Làm cho phòng ngủ của bạn trông rộng hơn với các thiết kế tủ quần áo có bề mặt cánh cửa các gắn kính tráng gương.

Một chiếc tủ quần áo có gương phản chiếu ánh sáng khắp phòng và mang lại cảm giác vui vẻ cho không gian phòng ngủ.

8. Tủ quần áo đơn giản

Tủ quần áo đơn giản là món đồ nội thất thiết thực cho các phòng ngủ nhỏ | SMLIFE.vn
Tủ quần áo đơn giản là món đồ nội thất thiết thực cho các phòng ngủ nhỏ | SMLIFE.vn

Một thiết kế tủ đơn giản để đáp ứng nhu cầu lưu trữ cơ bản của bạn! Tủ quần áo đơn giản là món đồ nội thất thiết thực cho các phòng ngủ nhỏ, cung cấp không gian lưu trữ hiệu quả để sắp xếp đồ đạc của bạn ngăn nắp và tăng sự tiện lợi. Các thiết kế tủ quần áo đơn giản được sản xuất để đáp ứng nhu cầu lưu trữ của bạn.

Nổi bật trong dòng tủ này, tủ quần áo 2 cánh hoặc tủ quần áo 3 cánh nhỏ có thể đáp ứng mọi yêu cầu thiết yếu của bạn.

Giải pháp lưu trữ hiện đại này toát lên sự sang trọng và phù hợp hoàn hảo với mọi kích thước phòng. Chúng tôi cung cấp các thiết kế tủ quần áo đơn giản với nhiều mẫu thiết kế theo nhu cầu sử dụng làm tủ treo quần áo hay tủ chỉ treo áo hay tủ xếp quần áo (để quần áo xếp gọn hoặc đồ đạc thường dùng hàng ngày).

9. Tủ quần áo có ngăn kéo ngoài

Tủ quần áo có ngăn kéo ngoài là giải pháp tiện lợi để lưu trữ đồ đạc thường dùng | SMLIFE.vn
Tủ quần áo có ngăn kéo ngoài là giải pháp tiện lợi để lưu trữ đồ đạc thường dùng | SMLIFE.vn

Tủ quần áo có ngăn kéo ngoài cho phép bạn dọn dẹp bên trong tủ và sắp xếp đồ đạc để có thể tối đa hóa không gian lưu trữ trong tủ quần áo của mình.

Nếu bạn yêu thích phụ kiện thời trang thì việc chọn một chiếc tủ quần áo có ngăn kéo ngoài phù hợp với nội thất trong phòng có thể là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Tủ quần áo có ngăn kéo ngoài đáp ứng mọi nhu cầu của bạn về việc lưu trữ tất cả những thứ nhỏ nhặt.

Mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại cho phòng ngủ của bạn với tủ quần áo cánh trượt siêu tiết kiệm không gian có ngăn kéo và giữ đồ đạc của bạn ngăn nắp. Gắn một chiếc gương để tăng thêm nét sang trọng cho tủ quần áo.

10. Tủ quần áo không gian mở

Tủ quần áo không gian mở phù hợp cho không gian vừa rộng rãi riêng tư vừa có tính thẩm mỹ | SMLIFE.vn
Tủ quần áo không gian mở phù hợp cho không gian vừa rộng rãi riêng tư vừa có tính thẩm mỹ | SMLIFE.vn

Tủ quần áo không gian mở bổ sung hoàn hảo cho nội thất của căn phòng. Tủ quần áo không gian mở vừa rộng rãi vừa có tính thẩm mỹ, đồng thời có thể nâng tầm nội thất căn phòng của bạn.

Hãy yêu thích những bộ trang phục có tủ mở và hãy nhanh chóng lựa chọn trang phục theo tâm trạng và dịp của bạn. Tủ quần áo không gian mở phù hợp với mọi thứ và phù hợp với chủ đề trang trí nội thất của bạn.

Những chiếc tủ có kệ mở và thanh treo quần áo đang dần được ưa chuộng. Bạn có thể chọn kiểu này cho quần áo theo mùa vì nó hoàn hảo cho phòng ngủ có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có những hạn chế về không gian đối với tủ quần áo không cánh hoặc tủ quần áo cánh mở, thì tủ quần áo không gian mở là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Tủ quần áo không gian mở là giải pháp lưu trữ thiết thực, cung cấp không gian rộng rãi từ tường này sang tường khác và từ sàn đến trần nhà.

11. Tủ quần áo màu trắng

Tủ quần áo màu trắng mang lại sự tinh tế cho không gian phòng ngủ | SMLIFE.vn
Tủ quần áo màu trắng mang lại sự tinh tế cho không gian phòng ngủ | SMLIFE.vn

Đầu tư vào một tủ quần áo màu trắng, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc. Màu trắng là sự lựa chọn không thể thay thế và có thể mang lại cái nhìn tinh tế như mong muốn cho không gian căn phòng của bạn. Nếu bạn là người yêu thích những gam màu nhẹ nhàng thì tủ quần áo màu trắng có thể là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Màu trắng không bao giờ lỗi mốt. Nó có thể dễ dàng kết hợp với màu sắc tinh tế và rực rỡ mang lại cái nhìn mong muốn cho không gian căn phòng của bạn. Mang lại cho căn phòng của bạn sự sang trọng mong muốn với không gian lưu trữ hiệu quả.

Bộ sưu tập tủ quần áo hiện đại và hợp xu hướng tuyệt đẹp của SMLIFE khai thác các thiết kế sáng tạo để đảm bảo không gian lưu trữ rộng rãi và mang lại kết quả vô cùng hài lòng sẽ khiến bạn tô điểm cho nội thất căn phòng của mình.

12. Tủ quần áo màu đen

Tủ quần áo màu đen thể hiện cá tính của gia chủ | SMLIFE.vn
Tủ quần áo màu đen thể hiện cá tính của gia chủ | SMLIFE.vn

Tủ quần áo màu đen thể hiện vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế cho nội thất căn phòng. Khi được lựa chọn với vẻ ngoài và sự kết hợp màu sắc phù hợp, tủ quần áo màu đen có thể vượt quá sự mong đợi của bạn bằng cách thu hút hầu hết sự chú ý trong căn phòng của bạn.

Thể hiện bản thân một cách hùng hồn bằng cách chuyển ý tưởng hoặc khái niệm của bạn thành một tủ quần áo màu đen được thiết kế đẹp mắt phù hợp với sở thích và phong cách của bạn đồng thời cung cấp chức năng lưu trữ mong muốn.

Tủ quần áo có màu đen mờ làm tăng thêm nội thất của căn phòng và đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. SMLIFE cung cấp dịch vụ thiết kế tủ quần áo miễn phí để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và phong cách của bạn.

13. Tủ quần áo nhỏ

Tủ quần áo nhỏ tối giản nhưng hiện đại | SMLIFE.vn
Tủ quần áo nhỏ tối giản nhưng hiện đại | SMLIFE.vn

Tủ quần áo nhỏ tối giản nhưng hiện đại, hay thường gọi là Tủ quần áo mini, mang đến giải pháp lưu trữ hiệu quả nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Những chiếc tủ nhỏ này có thể chứa tất cả các loại phụ kiện và đồ đạc theo nhu cầu sử dụng cụ thể của bạn. Thiết kế tủ quần áo nhỏ, thường kiểu tủ 1 cánh đến tủ 2 cánh có thể làm tăng thêm gia vị cho nội thất căn phòng ngủ, phòng làm việc của bạn.

Những chiếc tủ quần áo nhỏ tiện ích này có thể thay đổi diện mạo căn phòng của bạn sẽ đáp ứng mong muốn của bạn bằng một thiết kế tủ quần áo đẹp và hợp thời trang.

14. Tủ treo quần áo 2 tầng

Tủ treo quần áo 2 tầng loại bỏ những không gian không cần thiết | SMLIFE.vn
Tủ treo quần áo 2 tầng loại bỏ những không gian không cần thiết | SMLIFE.vn

Tủ treo quần áo 2 tầng đơn giản và kiểu dáng đẹp có thể làm tăng thêm gia vị cho nội thất căn phòng của bạn.

Tủ quần áo sẽ đóng vai trò như một tủ đựng quần áo và cung cấp không gian lưu trữ hiệu quả cho việc treo quần áo.

Sử dụng hệ thống thanh treo hai tầng để treo nhiều quần áo và loại bỏ những quần áo gấp thường chiếm không gian không cần thiết.

15. Tủ treo quần áo ba tầng

Tủ treo quần áo ba tầng độc đáo đẹp mắt | SMLIFE.vn
Tủ treo quần áo ba tầng độc đáo đẹp mắt | SMLIFE.vn

Tủ treo quần áo ba tầng là sự bổ sung sang trọng cho căn phòng mà bạn sẽ không bao giờ phải chật vật tìm không gian để đặt đồ đạc của mình nữa. Kho lưu trữ từ trần đến sàn của tủ quần áo ba tầng giúp sắp xếp gọn gàng.

Tủ treo quần áo ba tầng được thiết kế trang nhã có thể mang lại cho bạn cảm giác như một tủ quần áo không cánh, với bổ sung 3 tầng cụ thể: tầng dưới cùng, tầng giữa và tầng trên cùng. Tầng dưới cùng thường được thiết kế với các ngăn để giày dép, trang trí với hệ thống đèn led hiện đại sang trọng hoặc là kết hợp các hộc tủ để lưu trữ đồ đạc, phụ kiện thời trang. Tầng giữa cơ bản với các thanh treo quần áo và các ngăn tủ ngang nhỏ để quần áo xếp. Tầng trên cùng, thường đụng trần, tận dụng không gian lưu trữ những đồ đạc ít dùng hoặc dùng theo mùa như chăn đệm, quần áo mùa đông, vali,…

Tủ quần áo ba tầng là cách sang trọng và sáng tạo để thể hiện thiết kế chân thực trong căn phòng của bạn. Thêm một thiết kế tủ quần áo độc đáo đẹp mắt vào căn phòng của bạn để lưu trữ tất cả đồ đạc của bạn, bao gồm quần áo, giày dép và phụ kiện.

16. Tủ quần áo đặt làm theo yêu cầu

Tủ quần áo đặt làm theo yêu cầu cung cấp một giải pháp lưu trữ đẹp, tiện dụng và tuyệt vời. Thiết kế tủ theo yêu cầu đảm bảo rằng bạn không bị giới hạn bởi các bức tường góc, hốc tường hoặc chiều cao trần nhà.

Tủ quần áo đặt làm theo yêu cầu được thiết kế khéo léo tận dụng tối đa không gian phòng ngủ | SMLIFE.vn
Tủ quần áo đặt làm theo yêu cầu được thiết kế khéo léo tận dụng tối đa không gian phòng ngủ | SMLIFE.vn

Những chiếc tủ quần áo này được thiết kế khéo léo nhằm tận dụng tối đa không gian của bạn. Một chiếc tủ quần áo rời để lại những khoảng trống ở phía trên và hai bên, tạo ra không gian chết trong phòng của bạn, nhưng những chiếc tủ quần áo đặt riêng mang đến khả năng tận dụng không gian tuyệt vời và các giải pháp thiết thực cho bất kỳ không gian nào bạn có, cho dù nó có khó xử đến đâu.

Nếu căn phòng của bạn có những đặc điểm kiến trúc không thể bỏ đi hoặc cách bài trí khác thường thì tủ quần áo đặt làm riêng là một lựa chọn hoàn hảo. Hãy tối đa hóa từng centimet không gian với những chiếc tủ quần áo đặt làm riêng!

Cần Chọn Đồ Nội Thất “Hợp Tông” Trong Việc Trang Trí Phòng Ngủ

Để trang trí phòng ngủ đẹp theo phong cách của bạn, việc chọn Tủ Quần Áo cần phải phù hợp về màu sắc, kiểu dáng cũng như phong cách của các đồ nội thất khác trong phòng ngủ. Chẳng hạn như: Giường ngủ, Nệm/Gối, Tủ đầu giường, Thảm Phòng Ngủ, Bàn Ghế Trang Điểm, Tranh phòng ngủ,.v.v.

Hãy cùng tham khảo các đồ nội thất cần thiết cho phòng ngủ trong các bộ sưu tập nội thất của SMLIFE ngay dưới đây:

Xem thêm: 69+ Mẫu Giường Ngủ Hiện Đại – Giường gỗ đẹp bền – Giá tốt
Xem thêm: 19+ Mẫu Nệm Zinus – Thương hiệu Nệm số 1 tại Mỹ
Xem thêm: Thảm đẹp phòng ngủ – Nhập khẩu từ Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ

Cần chọn các đồ nội thất “hợp tông” trong việc trang trí phòng ngủ | SMLIFE.vn

SMLIFE cung cấp miễn phí dịch vụ thiết kế Nội Thất Gia Đình

⭐️✅ Thiết kế đẹp bắt mắt ☎️ Bộ phận thiết kế sản phẩm với tư duy vượt bậc. Tạo nên những dòng sản phẩm cực kỳ thẩm mỹ và độc đáo.
⭐️✅ Sản phẩm chất lượng ☎️ Được đầu tư hệ thống xưởng sản xuất công nghiệp, công nghệ mới, độ chính xác cao. Giá loại Tủ quần áo gỗ công nghiệp sẽ rất cạnh tranh, giá thấp đến cao để bạn lựa chọn.
⭐️✅ Mẫu mã để lựa chọn ☎️ Sản xuất theo mong muốn của khách hàng từ màu sắc đến kích thước sản phẩm một cách đơn giản, nhanh chóng.
⭐️✅ Cảm nhận người sử dụng ☎️ Người sử dụng đánh giá tích cực khi dùng Tủ quần áo.

SMLIFE – Xưởng sản xuất, Cửa hàng bán Tủ Quần Áo Chất Lượng – Giá Rẻ – Uy Tín – Miễn Phí Giao Lắp Tận Nơi Tại TPHCM

SMLIFE là đơn vị đã có bề dày kinh nghiệm trong sản xuất và phân phối nội thất gia đình. Đến với SMLIFE, Quý Khách có thể mua các sản phẩm Nội thất chính hãng được thiết kế theo yêu cầu. Chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm nội thất cơ bản dành cho gia đình, mẫu mã đa dạng, Quý Khách sẽ dễ dàng chọn được mẫu nội thất đúng sở thích ngay trên website của SMLIFE.

SMLIFE.vn – KÊNH MUA SẮM NỘI THẤT CHO MỌI NHÀ – CHÚNG TÔI LUÔN NỔ LỰC MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM MUA HÀNG XUẤT SẮC CHO KHÁCH HÀNG

Các sản phẩm Nội thất gia đình nói chung và Tủ quần áo nói riêng của SMLIFE luôn tạo sự khác biệt cho các quý khách hàng từ nhu cầu thẩm mỹ, kích thước, hình dáng đến sắc màu riêng với giá bán tốt so với các thương hiệu khác.
Chúng tôi luôn mang đến những thiết kế bàn làm việc mới nhất. Tại showroom, Quý Khách có thể dễ dàng lựa chọn các thiết kế đơn giản đến cầu kỳ, phù hợp với phong cách tân cổ điển.
Mua sản phẩm tại SMLIFE sẽ mang đến sự hài lòng, yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.

⭐️✅ Sản xuất theo màu sắc và kích thước yêu cầu Giao hàng nhanh trong vòng 48h
⭐️✅ Miễn phí thiết kế Nội Thất Gia Đình Địa chỉ 14-16 Đường 73, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
⭐️✅ Thanh toán linh hoạt bằng thẻ tín dụng Trả góp 0% khi mua nội thất tại SMLIFE
⭐️✅ Miễn phí giao lắp tại TPHCM ☎️ HOTLINE 1: 0914.913.179
⭐️✅ Bảo hành kỹ thuật 12 tháng ☎️ HOTLINE 2: 0934.710.010
Cửa hàng và Xưởng nội thất SMLIFE
Cửa hàng và Xưởng nội thất SMLIFE

Mọi chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Cửa hàng bán Nội Thất Gia Đình chất lượng giá rẻ – Nội thất SMLIFE
  • Địa chỉ: 14-16 Đường 73, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM (Gần siêu thị Lotte Mart Quận 7)
  • Hotline: 0914.913.179

Hy vọng với những thông tin hữu ích về những các mẫu Tủ Quần Áo chất lượng – hiện đại – giá rẻ, Nội thất SMLIFE hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp bạn có thêm kiến thức để lựa chọn được mẫu Tủ quần áo đẹp, phù hợp với không gian phòng ngủ của bạn!

Lọc

 

Tin tức khuyến mãi


Chia sẻ kiến thức


Video review sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×