Hiển thị 1–60 của 340 kết quả

Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 7,550,000₫.Current price is: 5,680,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 8,660,000₫.Current price is: 5,990,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 5,880,000₫.Current price is: 3,690,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 5,000,000₫.Current price is: 3,390,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 6,800,000₫.Current price is: 4,150,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 9,990,000₫.Current price is: 6,790,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 19,900,000₫.Current price is: 12,950,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 17,900,000₫.Current price is: 9,550,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 17,900,000₫.Current price is: 11,500,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 19,900,000₫.Current price is: 12,686,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 66,900,000₫.Current price is: 49,900,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,300,0002,360,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,670,000₫.Current price is: 1,150,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 2,010,000₫.Current price is: 1,390,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
12,020,00012,150,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7,160,0007,290,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
6,260,0006,440,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 9,306,000₫.Current price is: 6,720,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 1,810,000₫.Current price is: 1,260,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 910,000₫.Current price is: 630,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,030,000₫.Current price is: 720,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,870,000₫.Current price is: 1,280,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 4,830,000₫.Current price is: 3,310,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,530,000₫.Current price is: 3,110,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 3,570,000₫.Current price is: 2,430,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,170,000₫.Current price is: 1,490,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,210,000₫.Current price is: 840,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,510,000₫.Current price is: 1,710,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 2,010,000₫.Current price is: 1,380,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,250,000₫.Current price is: 860,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 8,800,000₫.Current price is: 6,010,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 9,100,000₫.Current price is: 6,210,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
Original price was: 5,070,000₫.Current price is: 3,650,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 3,290,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.57 5 sao
Original price was: 5,900,000₫.Current price is: 3,760,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 910,000₫.Current price is: 630,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 990,000₫.Current price is: 690,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,410,000₫.Current price is: 970,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 1,290,000₫.Current price is: 890,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,590,000₫.Current price is: 1,090,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,430,000₫.Current price is: 990,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,570,000₫.Current price is: 1,760,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,570,000₫.Current price is: 1,760,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,870,000₫.Current price is: 1,960,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.17 5 sao
Original price was: 3,570,000₫.Current price is: 2,430,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 4,270,000₫.Current price is: 2,900,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,010,000₫.Current price is: 1,380,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 1,930,000₫.Current price is: 1,320,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,050,000₫.Current price is: 1,400,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 3,470,000₫.Current price is: 2,360,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.17 5 sao
Original price was: 3,070,000₫.Current price is: 2,090,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.67 5 sao
Original price was: 3,670,000₫.Current price is: 2,500,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,130,000₫.Current price is: 1,460,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,690,000₫.Current price is: 1,840,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%

Ghế training Oralie

Đã bán 304
Được xếp hạng 4.33 5 sao
Original price was: 2,370,000₫.Current price is: 1,620,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 1,490,000₫.Current price is: 1,040,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 2,430,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
5,400,0005,580,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
15,930,00016,110,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15,930,00016,110,000
Freeship HCM
Trả trước ↓5%

Ghế văn phòng: 99+ Mẫu Ghế Làm Việc Văn Phòng và Bọc Nệm Ghế Theo Màu Sắc Thương Hiệu Công Ty

Đăng bởi Nathan| Ngày đăng

Ghế văn phòng là sản phẩm nội thất quan trọng dùng cho công việc văn phòng hay làm việc tại nhà cùng chiếc bàn làm việc và máy vi tính trong thời gian dài là chuyện không còn lạ trong thời đại kinh tế hiện nay. Tìm chọn một chiếc ghế văn phòng tốt cũng trở nên quan trọng không kém. Chiếc ghế quyết định sự thoải mái, tinh thần làm việc cũng như sức khỏe của bạn, đặc biệt là bệnh xương khớp.

Ghế văn phòng chân xoay SMLIFE | Cấu tạo cơ bản
Cấu tạo cơ bản của ghế xoay văn phòng SMLIFE

Trong doanh nghiệp, việc mua ghế văn phòng là nhiệm vụ của bộ phận mua hàng hoặc phòng hành chính. Nên các tiêu chí chọn ghế văn phòng trong bài viết này sẽ hỗ trợ cho bộ phận mua hàng lựa chọn mẫu ghế xoay văn phòng phù hợp cho công ty mình. Chiếc ghế xoay tốt sẽ giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc rất nhiều, thế nên nhiều công ty nước ngoài không tiếc tiền để đầu tư vào chiếc ghế làm việc của nhân viên.

Xem nhanh:

Cửa hàng nội thất SMLIFE cung cấp hơn 300 mẫu ghế văn phòng đẹp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng với giá rẻ. Quý Khách dễ dàng chọn lựa và đặt mua hàng Online ngay trên website và sản phẩm sẽ được giao tận nhà trong ngày với dịch vụ giao hàng nhanh qua Grab với cam kết dịch vụ đổi trả “1 đổi 1” đối với các sản phẩm lỗi.
Dưới đây là các kiến thức cơ bản giúp bạn đọc hiểu biết về cấu tạo và phân loại từng loại ghế văn phòng:

Các hiểu biết cơ bản về ghế văn phòng

Tại nội thất SMLIFE, Quý Khách hàng có thể tìm thấy ít nhất 7 dòng ghế dùng văn phòng chuyên dụng như: Ghế xoay dành cho lãnh đạo, ghế xoay dành cho nhân viên, ghế chân quỳ, ghế traning hay ghế phòng học, ghế phòng net hay ghế gaming, ghế băng chờ, ghế hội trường,…
Tuy nhiên, dòng ghế xoay văn phòng vẫn là dòng ghế được ưu chuộng ở nhiều văn phòng công ty vì thiết kế ưu việt của nó so với các dòng ghế còn lại. Thiết kế của ghế xoay văn phòng mang đặc tính phổ thông hơn so với các dòng ghế được thiết kế cho nhu cầu sử dụng chuyên biệt như ghế băng chờ hay ghế hội trường.

Cấu tạo cơ bản của ghế xoay văn phòng

Về cơ bản các mẫu ghế xoay văn phòng đều có cấu tạo bao gồm: phần nệm ghế ngồi, lưng ghế, mâm ghế và phần cần gạt thay đổi độ cao (đối với ghế mâm 2 cần có phần cần gạt thay đổi độ ngã lưng ghế), hệ thống bánh xe, ống hơi piston điều khiển kết hợp với mâm ghế.

Ghế xoay văn phòng SMLIFE | Cấu tạo cơ bản
Cấu tạo cơ bản của hế xoay văn phòng SMLIFE

Mâm ghế xoay có 2 loại: Mâm 1 cần gạt và mâm 2 cần gạt. Ghế xoay có mâm 1 cần gạt thì ghế chỉ có 1 cần gạt điều chỉnh độ cao thấp của ghế. Ghế xoay mâm 2 cần gạt dưới chỗ ngồi, trong đó cần gạt bên phải dùng để điều chỉnh độ cao thấp của ghế, tay gạt bên trái dùng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế.

Ghế xoay văn phòng
Ghế xoay văn phòng có 2 cần gạt dưới chỗ ngồi, trong đó tay gạt bên phải dùng để điều chỉnh độ cao thấp của ghế và tay gạt bên trái dùng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế

Cách lắp ráp ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng cao cấp thường có cấu tạo gồm nhiều bộ phận khác nhau. Việc lắp ráp các bộ phận lại với nhau không quá khó khăn, bạn có thể tham khảo các lắp ghép như sau:

1. Bước 1: Lắp các bánh xe vào chân ghế
2. Bước 2: Đặt chân ghế với các bánh xe xuống mặt đất bằng phẳng.
3. Bước 3: Ghim thẳng cây ben ghế vào lỗ tròn trên chân ghế.
4. Bước 4: Dùng vít gắn tay ghế và lưng ghế vào phần đệm ngồi.
5. Bước 5: Gắn mâm ghế vào phần thân ghế đã lắp ở bước 4. Tiến hành gắn phần thân ghế vào bộ phận đầu ben đã được cố định tại lỗ tròn phía trên.
6. Bước 6: Kiểm tra và siết chặt các mối liên kết của các bộ phận lại với nhau.
7. Bước 7: Ngồi thử lên và bắt đầu điều chỉnh độ cao phù hợp.

Cách sử dụng ghế xoay văn phòng như thế nào?

Điều chỉnh độ cao thấp của ghế: Khi ngồi vào ghế, cần gạt bên phải là phần dùng để điều chỉnh độ cao thấp ghế. Để điều chỉnh độ cao ghế, trước tiên bạn không được ngồi lên ghế, sau đó dùng tay kéo tay gạt bát lên trên, khi ghế đạt độ cao phù hợp thì nhả tay kéo tay gạt ra. Nếu ghế quá cao và bạn muốn giảm thấp xuống. Hãy ngồi lên ghế, kéo tay gạt lên trên, khi đạt độ cao thích hợp thì nhả tay kéo tay gạt ra.

Điều chỉnh độ ngã của lưng ghế: Sử dụng cần gạt bên trái, cần gạt có 2 vị trí: gạt về phía đầu đệm hoặc gạt về phía đuôi đệm.

Ghế xoay văn phòng
Điều chỉnh độ ngã của lưng ghế xoay ở trạng thái thư giãn

Nếu đang ở trạng thái ngồi làm việc: Bạn hãy gạt tay gạt về phía đầu đệm, lúc này tựa ghế tạo với mặt đệm 1 góc 87 độ, khi tựa lưng vẫn có độ ngả đàn hồi, nếu muốn hãm tựa ở góc độ này hãy gạt tay gạt về phía đuôi đệm.

Nếu đang ngồi ở trạng thái thư giãn: Hãy điều chỉnh độ cao chiếc ghế sao cho khi ngồi 2 chân vẫn tiếp xúc với mặt sàn, ngồi cân đối trên ghế, cần gạt để ở vị trí đầu đệm, 2 tay nên để trên tay ghế. Khi ngả lưng vào ghế nên ngả từ từ đến góc độ phù hợp người ngồi. Còn nếu muốn hãm tựa ngả ở góc độ đó ta gạt tay gạt về vị trí phía đuôi đệm. Khi muốn tựa ghế trở về trạng thái ngồi làm việc, hãy gạt tay gạt về phía đầu đệm, lưng tựa cho tựa ngả sâu xuống 1 chút để nảy cá hãm “cơ cấu Cóc”, lưng ghế sẽ trở lại góc độ ngồi làm việc.

Ghế văn phòng giá bao nhiêu?

Tại nội thất SMLIFE, tùy theo chất liệu và tính năng mà ghế văn phòng sẽ có giá thành phù hợp, giá giao động từ 705.000 VND đến 17.900.000 VND.

Cách chọn mua ghế xoay văn phòng

⭐️✅ Bọc theo màu yêu cầu ✅ Cửa hàng nội thất hiện đại SMLIFE
⭐️✅ Đa dạng kiểu dáng Địa chỉ 14-16 đường 73, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
⭐️✅ Hàng có sẵn – Giao ngay ☎️HOTLINE 1: 0914.913.179
⭐️✅ Bảo hành 12 tháng ☎️ HOTLINE 2: 0934.710.010

Ghế xoay văn phòng có nhiều loại khác nhau, tuy nhiên vẫn đảm bảo được các yếu tố linh hoạt như có thể thay đổi chiều cao, góc xoay, độ ngả của lưng ghế,… để tạo cảm giác thoải mái nhất cho người dùng.

Về nhu cầu sử dụng, ghế xoay được phân loại thanh 2 dòng: ghế xoay dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và ghế xoay dành cho nhân viên.

Ghế lãnh đạo

Ghế lãnh đạo bên cạnh việc ngồi làm việc thoải mái thì còn phải có thêm sự thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái trên ghế thế nên ghế giám đốc thường sẽ có kích thước lớn, bọc da hay da PU, hay Simili cao cấp cho cảm giác êm ái như một chiếc nệm và phải có một độ ngả lưng nhất định để lãnh đạo có thể nghỉ ngơi.

Ghế lãnh đạo
Ghế lãnh đạo thường sẽ có kích thước lớn, bọc da hay da PU, hay Simili cao cấp

Ghế nhân viên

Ghế nhân viên thường đơn giản và gọn gàng hơn, lưng thẳng và chất liệu lưng lưới thoáng mát, nếu có điều kiện có thể chọn các loại ghế lưng cao có tựa đầu giúp nhân viên làm việc thoải mái hơn.

Ghế nhân viên
Ghế nhân viên thường đơn giản và gọn gàng hơn, lưng thẳng và chất liệu lưng lưới thoáng mát

Cần lưu những ý gì khi tìm mua ghế xoay văn phòng phù hợp với nhu cầu sử dụng?

1. Kích thước phù hợp

Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên khi chọn mua ghế xoay mà bạn phải quan tâm. Chiếc ghế xoay phù hợp để bạn luôn cảm thấy thoải mái và không gây ra cảm giác mỏi khi ngồi quá lâu.

Ghế xoay văn phòng
Kích thước đệm ngồi (chiều ngang và chiều sâu lọt lòng) của ghế xoay thường dao động từ 45cm đến 55cm

Các ghế xoay văn phòng hiện nay được sản xuất dựa trên phom chuẩn dáng người Việt, kích thước đệm ngồi (chiều ngang và chiều sâu lọt lòng) của ghế xoay thường dao động từ 45cm đến 55cm. Vậy nên tùy vào dáng người to nhỏ mà bạn nên chọn phần đệm ngồi cho phù hợp với phom mỗi người.

Ghế xoay văn phòng
Ghế xoay văn phòng có tay ghế và không có tay ghế

Về chiều cao, ghế xoay văn phòng còn phân loại theo chiều dài của lưng ghế: Ghế lưng trung, ghế lưng cao, ghế có phần tựa đầu. Đối với ghế lưng trung, phần lưng ghế thấp hơn, cao gần bằng vai của người ngồi. Trong khi, ghế lưng cao và ghế có gắn phần tựa đầu thì lưng ghế được thiết kế cao hơn, tạo sự thoải mái cho người dùng có thể dựa lưng và đầu vào ghế. Phần gắn tựa đầu có thể thiết kế cố định hoặc điều chỉnh linh hoạt giúp người dùng linh hoạt điều chỉnh phần tựa đầu sao cho thoải mái nhất với tư thế ngồi của họ.

Ghế xoay văn phòng
Ghế xoay văn phòng có tựa đầu và không có tựa đầu

2. Chất liệu bọc ghế xoay

Chọn chất liệu bọc ghế xoay cũng là yếu tố quan trọng không kém cần phải quan tâm.
Hiện nay, ghế xoay văn phòng có phần đệm ngồi và lưng ghế chủ yếu được bọc bởi 3 loại chất liệu: bọc lưới, vải nỉ và da công nghiệp/ simili.

– Ghế xoay lưới: Phần lưng và đệm ngồi được bọc lưới. Ưu điểm lớn nhất của chất liệu này là đặc tính thoáng khí và luôn tạo được cảm giác thoải mái, mát mẻ dù ngồi lâu. Ngoài ra, ghế xoay lưới còn rất được ưa chuộng tại các văn phòng bởi độ bền cao, dễ dàng vệ sinh và an toàn cho sức khỏe người dùng.

– Ghế xoay nỉ: Đây là loại ghế xoay có chất liệu êm ái, sang trọng nhưng giá thành lại rất phải chăng. Ghế xoay nỉ còn được sử dụng phổ biến bởi có thiết kế với nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Ghế xoay nỉ thường có 2 loại là đệm liền lưng và đệm tách rời lưng. Ưu điểm lớn nhất của chất liệu nỉ là sự êm ái và sang trọng, có thể sử dụng được tại hầu hết các không gian từ bình dân đến sang trọng, phù hợp với mọi đối tượng từ nhân viên đến lãnh đạo. Tuy nhiên nhược điểm lớn của của ghế xoay chất liệu nỉ là dễ gây ra cảm giác bí bách và nóng nực vào những ngày hè oi bức, sẽ phù hợp hơn với các phòng làm việc có điều hòa.

Ghế xoay văn phòng
Ghế xoay văn phòng bọc bởi 3 loại chất liệu: bọc lưới, vải nỉ và da công nghiệp/ simili

– Ghế xoay da: tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp và độ bền cao của chất liệu mà loại ghế này thường có giá thành khá cao. Loại ghế này thường được dùng cho các vị trí lãnh đạo như giám đốc, chủ tịch, trưởng phòng,… Ưu điểm chung của ghế xoay da là độ bền cao, càng sử dụng cao mặt ghế càng bóng đẹp, sang trọng. Tuy nhiên, cũng tùy vào chất lượng da bọc bình dân hay cao cấp. Chất liệu da cao cấp thì giá thành của ghế sẽ cao hơn rất nhiều nhưng lại mang đến sự mát mẻ, thoải mái, êm dịu cho người dùng trong thời gian dài.

3. Màu sắc đệm ngồi và lưng ghế

Tùy vào tính chất công việc, không gian và sở thích mà bạn có thể lựa chọn màu sắc ghế xoay sao cho phù hợp và thể hiện được sự chuyên nghiệp cho văn phòng của bạn.

Tại nội thất SMLIFE, bạn có thể chọn được nhiều màu sắc ưng ý có sẵn. Tuy nhiên, khi đặt số lượng lớn bạn có thể yêu cầu bọc ghế theo màu sắc yêu cầu theo bảng màu được liệt kệ ở cuối bài viết.
Các văn phòng công ty đề cao yêu tố nhận diện thương hiệu thì chọn màu sắc chất liệu bọc ghế lại là yếu tố vô cùng quan trọng.

Đừng ngại liên hệ với SMLIFE để đặt hàng bọc ghế theo màu sắc yêu cầu nhé.

4. Khả năng điều chỉnh của ghế xoay

Hầu hết các loại ghế xoay hiện này đều có hệ thống nâng lên hạ xuống một cách dễ dàng với nhiều độ cao thấp khác nhau. Bộ phận này thường được đặt ngay phía bên phải dưới phần đệm ngồi giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác khi ngồi.

Độ cao từ mặt đất đến đệm ngồi tiêu chuẩn là 45cm do chiều cao chuẩn (từ đất lến đến mặt bàn) của các bàn làm việc là 75cm. Tuy nhiên, với ghế xoay, bạn có thể điều chỉnh tăng/ giảm với biên độ khoảng từ 5cm đến 10cm so với mức tiêu chuẩn. Điều này, bạn dễ dàng nhận thấy ở các phần mô tả kích thước chiều cao của ghế.

Ghế xoay văn phòng
Bạn có thể điều chỉnh tăng/ giảm độ cao ghế xoay với biên độ khoảng từ 5cm đến 10cm so với mức tiêu chuẩn

Ví dụ với mẫu ghế xoay Benedict, bạn thấy chiều cao H107-117cm, tức điểm hạ thấp nhất khi điều chỉnh giảm độ cao là 107cm và điểm cao nhất khi tăng độ cao là 117cm so với mặt đất. Và biên độ điều chỉnh tăng giảm của ghế này là 10cm (117-107=10cm).

Ngoài ra, đối với ghế xoay cao cấp hơn, ghế được thiết kế mâm 2 cần gạt. Bên cạnh cần gạt bên phải để điều chỉnh chiều cao, ghế còn có cần gạt bên trái để điều chỉnh độ nghiêng của ghế. Lợi ích điều chỉnh độ nghiêng giúp người dùng có thể điều chỉnh độ nghiêng phù hợp với tư thế làm việc của bản thân, hoặc ngã lưng ghế tối đa để nằm lúc cần nghỉ ngơi thư giãn.

Ghế xoay văn phòng
Ghế xoay có thêm phần thiết kế đệm gác chân tạo sự thoải mái khi nằm nghỉ ngơi

Hiện nay, ghế xoay còn có thêm phần thiết kế đệm gác chân tạo sự thoải mái khi nằm nghỉ ngơi. Phần đệm gác chân được gắn thêm phía dưới đệm ngồi, có thể kéo hoặc bật ra khi cần.

5. Chân ghế và bánh xe

Chân ghế và bánh xe thường được làm từ 2 chất liệu chính là nhựa cao cấp, thép mạ niken, inox hoặc nhôm. Đây là một bộ phận khá quan trọng của ghế xoay. Khi mua, bạn cần kiểm tra kỹ xem hai bộ phận này có mắc các lỗi như gãy chân hay rơi bánh xe không. Tốt nhất bạn nên mua ghế xoay của các thương hiệu uy tín, có chính sách bảo hành đổi trả tin cậy.

Tại nội thất SMLIFE, dù bạn đặt mua Online hay đặt mua tại văn phòng, SMLIFE luôn cam kết bảo hành 12 tháng hoặc đổi trả ngay sản phẩm mới khi ghế có lỗi kỹ thuật. Các sản phẩm cần bảo hành, bạn cứ gửi đến trụ sở văn phòng SMLIFE, nhân viên kỹ thuật SMLIFE sẽ bảo hành chỉnh sửa hoặc đổi mới nếu ghế bị lỗi kỹ thuật nhé.

Các loại ghế văn phòng khác tại nội thất SMLIFE

Ngoài dòng ghế xoay văn phòng thông dụng, bạn có thể tìm thấy các loại ghế văn phòng chuyên dụng khác như:

Ghế công thái học Ergonomic

Ghế công thái học (hay còn gọi là ghế Ergonomic) được thiết kế để giúp cơ thể bạn duy trì tư thế thích hợp khi làm việc. Thiết kế của dòng ghế này hướng đến mục tiêu điều chỉnh tư thế ngồi tốt nhất cho cột sống, cổ và thắt lưng của người ngồi. Ngoài việc cải thiện sự thoải mái trong suốt ngày làm việc, ghế văn phòng công thái học có thể tăng cường sức khỏe bằng cách giúp ngăn ngừa chấn thương do tư thế ngồi sai.

Bảo vệ sức khỏe của người dùng lâu dài, hạn chế tránh các bệnh đau lưng, đau cổ, thoát vị đĩa đệm | SMLIFE.vn
Bảo vệ sức khỏe của người dùng lâu dài, hạn chế tránh các bệnh đau lưng, đau cổ, thoát vị đĩa đệm | SMLIFE.vn

Các tính năng công thái học có thể bao gồm: Hỗ trợ thắt lưng, tựa tay điều chỉnh 3 hướng, điều chỉnh độ sâu ghế, tựa đầu có thể điều chỉnh, điều chỉnh độ căng và độ nghiêng của ghế & lưng ghế.

XEM THÊM

Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ thường dùng cho phòng họp hơn là dùng các loại ghế xoay gây rất ồn ảo vì sự di chuyển. Thế nên, ghế chân quỳ cố định là sự lựa chọn tốt. Hãy chọn các loại ghế lưng vừa không cần quá lớn để tiết kiệm không gian.

Ghế chân quỳ
Ghế chân quỳ thường sử dụng cho phòng họp

Ghế training hay ghế xếp văn phòng

Đối với các trường đào tạo, công ty hay có các hoạt động đào tạo Inhouse thì các loại ghế training, ghế xếp văn phòng sẽ phát huy tác dụng, khi cần không gian trống chỉ cần xếp gọn ghế lại.

Ghế training
Ghế training hay ghế xếp văn phòng phù hợp cho các trường đào tạo hoặc công ty có hoạt động đào tạo Inhouse

Ghế phòng Net hay ghế gaming

Ghế phòng Net được thiết kế dành riêng cho phòng net, phòng game hoặc ghế làm việc tại nhà, cho các streamer. Ghế phòng Net được đánh giá là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi phòng net, quán game. Nó quyết định rất lớn tới sự trải nghiệm của game thủ khi ngồi chơi game tại một phòng máy.

Ghế phòng Net
Ghế phòng Net được thiết kế dành riêng cho phòng net, phòng game hoặc ghế làm việc tại nhà, cho các streamer

Ghế băng chờ hay ghế băng công cộng

Ghế băng chờ được thiết kế hiện đại, chắc chắn, tiết kiệm diện tích nhưng cũng tạo sự thoải mái, rộng rãi cho người ngồi. Ghế băng chờ phù hợp đặt tại sảnh chờ khách của công ty, bệnh viện, trường học góp phần tạo nên không gian lịch sự – văn minh.

Ghế băng chờ
Ghế băng chờ phù hợp đặt tại sảnh chờ khách của công ty, bệnh viện, trường học góp phần tạo nên không gian lịch sự – văn minh

Ghế hội trường

Ghế hội trường thường dùng cho các phòng hội nghị cao cấp, trường đại học/ cao học, các buổi tọa dàm,…

Ghế hội trường
Ghế hội trường thường dùng cho các phòng hội nghị cao cấp, trường đại học/ cao học, các buổi tọa dàm,…

Mua ghế văn phòng ở đâu có chất lượng tốt nhất?

SMLIFE.vn là đơn vị phân phối các dòng ghế văn phòng từ các thương hiệu tốt nhất của Việt Nam cũng như các mẫu ghế nhập khẩu.

SMLIFE phân phối các dòng hàng cao cấp đến trung cấp phù hợp cho mọi nhu cầu và mục đích sử dụng văn phòng với hơn 300 mẫu ghế đủ các danh mục như: ghế lãnh đạo, ghế nhân viên, ghế chân quỳ phòng họp, ghế training, ghế xếp văn phòng, … và liên tục có mẫu mã mới với nhiều màu sắc. Đặc biệt với số lượng lớn, bạn có thể đặt sản xuất theo yêu cầu màu sắc thương hiệu mà mình mong muốn.

Cửa hàng và Xưởng nội thất SMLIFE
Cửa hàng và Xưởng nội thất SMLIFE

CÔNG TY TNHH SMLIFE
Trụ sở: 12-14-16 Đường 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
Hotline: 0934.710.010 – 0914.913.179

SMLIFE.vn – KÊNH MUA SẮM NỘI THẤT UY TÍN CHO MỌI NHÀ – CHÚNG TÔI LUÔN NỔ LỰC MANG ĐẾN TRẢI NGHIỆM MUA HÀNG XUẤT SẮC CHO KHÁCH HÀNG

Mua sản phẩm tại SMLIFE sẽ mang đến sự hài lòng, yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.

⭐️✅ Bọc lưới/ vải/ da theo màu sắc yêu cầu Giao hàng nhanh trong vòng 48h
⭐️✅ Miễn phí thiết kế Nội Thất Văn Phòng Địa chỉ 14-16 Đường 73, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
⭐️✅ Thanh toán linh hoạt bằng thẻ tín dụng Trả góp 0% khi mua nội thất tại SMLIFE
⭐️✅ Miễn phí giao lắp tại TPHCM ☎️ HOTLINE 1: 0914.913.179
⭐️✅ Bảo hành kỹ thuật 12 tháng ☎️ HOTLINE 2: 0934.710.010

SMLIFE có nhận bọc ghế theo màu sắc yêu cầu không?

Dù đặt hàng số lượng chỉ từ 1 ghế, Quý Khách vẫn có thể yêu cầu đặt hàng theo chất liệu và màu sắc bọc ghế. Dưới đây là các mẫu màu và chất liệu có sẵn tại SMLIFE.

Bảng màu lưới bọc Ghế văn phòng

Bảng màu lưới bọc đệm ngồi ghế văn phòng

Bảng màu da bọc Ghế văn phòng

Bảng màu vải nhập khẩu bọc Ghế văn phòng

Bảng màu Vải bọc Ghế văn phòng

Lời kết

Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa mang đến trên đây sẽ giúp bạn chọn được ghế xoay văn phòng ưng ý, vừa có chất lượng đảm bảo, vừa phù hợp với khả năng kinh tế.

Tại SMLIFE, đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn qua Fanpage, Zalo hay Hotline 0914.913.179 hoặc trực tiếp trên website SMLIFE.vn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về ghế văn phòng để giúp bạn tìm được sản phẩm ghế văn phòng ưng ý.

Lọc

 

Tủ phòng tắm


Kệ nhà tắm


Tủ khăn tắm


Kệ đựng mỹ phẩm

 

Tin tức khuyến mãi


Chia sẻ kiến thức


Video review sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×