Bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website mua hàng bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng (“Thành Viên. Đây là các thông tin mà SMLIFE yêu cầu Khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 • Trong quá trình giao dịch, thanhtoán tại website, SMLIFE chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 • SMLIFE cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của SMLIFE về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. Còn lại trong mọi trương fhowpj thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của SMLIFE. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Địa chỉ: Số 14, đường 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0934.710.010
 • Website: https://smlife.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/smlifevn
 • Email: contact@smlife.vn

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin Khách hàng mua hàng tại website được SMLIFE cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. SMLIFE cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, SMLIFE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo ch oKhách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của SMLIFE.