Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Damian

Được xếp hạng 0 5 sao
1,410,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dantong

Được xếp hạng 0 5 sao
2,890,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Drake

Được xếp hạng 0 5 sao
1,910,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Delta

Được xếp hạng 0 5 sao
1,960,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dilraba

Được xếp hạng 0 5 sao
2,070,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deepak

Được xếp hạng 0 5 sao
1,840,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Duane

Được xếp hạng 0 5 sao
2,990,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé David

Được xếp hạng 0 5 sao
1,580,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Demian

Được xếp hạng 0 5 sao
2,090,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dinesh

Được xếp hạng 0 5 sao
3,090,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deborah

Được xếp hạng 0 5 sao
3,790,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Delphine

Được xếp hạng 0 5 sao
3,690,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Donna

Được xếp hạng 0 5 sao
1,870,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Diahann

Được xếp hạng 0 5 sao
1,690,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dalton

Được xếp hạng 0 5 sao
2,520,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dorista

Được xếp hạng 0 5 sao
1,670,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Debra

Được xếp hạng 0 5 sao
3,740,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Declan

Được xếp hạng 0 5 sao
3,700,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Demar

Được xếp hạng 0 5 sao
4,900,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dmitri

Được xếp hạng 0 5 sao
3,730,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dorothy

Được xếp hạng 0 5 sao
4,150,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Denzel

Được xếp hạng 0 5 sao
3,000,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dababhai

Được xếp hạng 0 5 sao
4,800,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Devin

Được xếp hạng 0 5 sao
3,870,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Daniela

Được xếp hạng 0 5 sao
4,570,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dieter

Được xếp hạng 0 5 sao
2,600,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Domenico

Được xếp hạng 0 5 sao
3,390,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Diona

Được xếp hạng 0 5 sao
2,040,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Destiny

Được xếp hạng 0 5 sao
1,890,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Donovan

Được xếp hạng 0 5 sao
2,690,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Donchin

Được xếp hạng 0 5 sao
3,190,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Durango

Được xếp hạng 0 5 sao
3,090,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dansko

Được xếp hạng 0 5 sao
1,800,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dickenson

Được xếp hạng 0 5 sao
1,910,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Digiko

Được xếp hạng 0 5 sao
2,640,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Diablo

Được xếp hạng 0 5 sao
3,560,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dexiter

Được xếp hạng 0 5 sao
1,660,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deltin

Được xếp hạng 0 5 sao
3,600,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Devimon

Được xếp hạng 0 5 sao
2,560,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deimos

Được xếp hạng 0 5 sao
5,690,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Demando

Được xếp hạng 0 5 sao
1,810,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deconcept

Được xếp hạng 0 5 sao
3,010,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dearka

Được xếp hạng 0 5 sao
1,970,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dash

Được xếp hạng 0 5 sao
2,730,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Darkon

Được xếp hạng 0 5 sao
1,120,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Danny

Được xếp hạng 0 5 sao
1,600,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Doikaku

Được xếp hạng 0 5 sao
2,960,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Daikun

Được xếp hạng 0 5 sao
1,390,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dabura

Được xếp hạng 0 5 sao
1,660,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dancho

Được xếp hạng 0 5 sao
2,930,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Denma

Được xếp hạng 0 5 sao
1,840,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Debock

Được xếp hạng 0 5 sao
2,340,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Danin

Được xếp hạng 0 5 sao
2,050,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Daurala

Được xếp hạng 0 5 sao
2,510,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Daga

Được xếp hạng 0 5 sao
1,670,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Danlaw

Được xếp hạng 0 5 sao
4,410,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dugar

Được xếp hạng 0 5 sao
2,350,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dhani

Được xếp hạng 0 5 sao
2,120,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Devine

Được xếp hạng 0 5 sao
2,140,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dolores

Được xếp hạng 0 5 sao
1,930,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dobbs

Được xếp hạng 0 5 sao
1,640,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Django

Được xếp hạng 0 5 sao
4,100,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Diskant

Được xếp hạng 0 5 sao
4,010,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Divya

Được xếp hạng 0 5 sao
2,970,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dirk

Được xếp hạng 0 5 sao
3,950,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dilios

Được xếp hạng 0 5 sao
2,730,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Diggs

Được xếp hạng 0 5 sao
2,770,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dicku

Được xếp hạng 0 5 sao
4,050,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dewey

Được xếp hạng 0 5 sao
3,330,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Desi

Được xếp hạng 0 5 sao
4,210,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Derek

Được xếp hạng 0 5 sao
4,110,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Delia

Được xếp hạng 0 5 sao
3,990,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Delaney

Được xếp hạng 0 5 sao
2,610,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dedrea

Được xếp hạng 0 5 sao
3,410,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deena

Được xếp hạng 0 5 sao
1,060,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Deebo

Được xếp hạng 0 5 sao
1,440,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Darth

Được xếp hạng 0 5 sao
1,470,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Darvell

Được xếp hạng 0 5 sao
1,960,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dunne

Được xếp hạng 0 5 sao
3,490,000

Bàn học cho bé

Bàn học cho bé Dallas

Được xếp hạng 0 5 sao
1,790,000

99 Mẫu bàn học cho bé trẻ em | bàn học sinh gỗ hiện đại

Bàn học cho bé càng đẹp càng giúp bé thích thú với việc học hơn. Các bé ở độ tuổi mẫu giáo và cấp 1 thường thích những mẫu thiết kế được trang trí đẹp, các màu như xanh, vàng,… Bên cạnh kiểu dáng, ba mẹ cũng cần lưu ý đến loại nhựa, gỗ, sắt,… để chọn ra mẫu bàn học trẻ em. Tham khảo bài viết bên dưới của Smlife về các mẫu bàn học sinh được ưa chuộng hiện nay.

bàn học

Các kiểu bàn học sinh đẹp

Bàn học hiện đại, tiện nghi sẽ giúp bé rèn luyện và gắn bó với việc học hơn. Lúc này, ba mẹ để ý đến việc chọn kiểu bàn học vừa xinh xắn vừa thuận tiện nhất cho bé. Vậy Smlife giới thiệu đến bạn một số kiểu bàn học sinh đẹp được các bé thích nhất hiện nay.

bàn học sinh

Bàn học đơn giản nhỏ gọn

Các bé đang ở độ tuổi mẫu giáo, thời gian ngồi trên bàn học không nhiều. Đồng thời bé cũng không cần phải đựng quá nhiều sách vở hoặc các đồ dùng học tập. Do đó một bàn học đơn giản có thiết kế nhỏ gọn là sự lựa chọn tốt.

Ở độ tuổi này, mục đích sắm bàn học là để rèn luyện thói quen học tập ở bé. Và dạy cho bé dáng ngồi chuẩn nhất để không ảnh hưởng đến cột sống.

Nếu muốn kích thích trẻ ngồi vào bàn học, ba mẹ nên chọn các mẫu bàn có nhiều sắc tươi sáng và đường cong mềm mại. Trên mặt bàn nên có nhiều hình thù đẹp mắt và thú vị để bé thêm gắn bó với việc học.

Bàn học tích hợp ngăn kéo

Một mẫu bàn phổ biến và xuất hiện nhiều trong phòng ngủ của bé ở mọi độ tuổi. Bàn học tích hợp ngăn kéo sẽ giúp bé vừa học vừa lưu giữ sách vở quan trọng mà không tốn quá nhiều diện tích.

Với thiết kế này, bạn cũng có thể dạy bé cách xếp đồ dùng sao cho trật tự và ngăn nắp nhất. Để cho bàn học luôn gọn gàng và thoáng đãng hay vì lộn xộn và bày bừa.

Bàn học bố trí hộc trống

Đây là loại bàn có thiết kế gần giống với dạng bàn có ngăn kéo. Tuy nhiên thay vì có ngăn kéo đẩy, mẫu bàn học này chỉ thiết kế phần hộc trống giúp trẻ có thể dễ dàng quan sát và lấy đồ ra một cách nhanh chóng.

Bàn học tích hợp kệ sách

Sẽ thật tuyệt nếu rèn luyện thói quen đọc sách cho bé từ khi còn nhỏ. Do đó đừng ngần ngại mua kiểu bàn học tích hợp kệ sách. Vừa để bé có góc học tập, vừa là nơi lưu trữ và trưng bày các quyển sách hay. Không chỉ vậy, dạng bàn học hiện đại này giúp giải phóng không gian. Nhờ vậy bé có nhiều nơi để xếp đồ dùng mà không bày bừa bề bộn.

Trên thị trường đang có hai mẫu bàn học tích hợp kệ sách, đó là: bàn học liền kệ sách hoặc bàn học kết hợp kệ treo. Mỗi loại có ưu điểm riêng, vậy nên tùy vào nội thất và sở thích của bé mà bạn chọn loại thích hợp nhất.

bàn học sinh

Bàn học góc chữ L

Đây là mẫu bàn học tiết kiệm tối đa không gian. Với góc chữ L linh hoạt, bạn có thể kê sát tường và tận dụng gầm bàn để bố trí các kệ sách hoặc tủ tài liệu nhỏ. Đây là một trong những cách trang trí bàn ghế học sinh được nhiều gia đình áp dụng.

Bàn học đôi

Mẫu bàn học dành cho những gia đình có từ hai bé trở lên. Đây là cách để các bé thêm gắn kết tình cảm và giúp đỡ nhau trong việc học. Giờ đây, chuyện học hành đã không còn là một hành động nhàm chán nữa khi có người “sát cánh” cùng mình.

Bàn học đôi thiết kế bàn dài và được phân cách bằng cách tủ tài liệu. Thiết kế đẹp mắt, hiện đại sẽ làm tăng thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ của bé.

bàn học cho bé

Mua bàn học bé tiểu học theo nguyên liệu

Bên cạnh việc quan tâm bàn làm việc văn phòng tại nhà, ba mẹ cũng cần lưu ý nguyên liệu được dùng để đóng bàn học. Các bàn ghế học sinh được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Nhưng luôn cần đảm bảo về chất lượng, an toàn cho bé.

Bàn học nhựa

Với trọng lượng nhẹ, dễ dàng tháo lắp và di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong phòng mà không gây trở ngại cho người dùng.

Loại bàn này được làm từ nhựa cứng cao cấp, có khả năng chịu lực tốt và độ bền bỉ cao. Bạn cũng không cần lo lắng về việc bị mối mọt, ẩm mốc hay tình trạng bị cong vênh sau thời gian dài sử dụng.

Ưu điểm khác của bàn học nhựa chính là đa dạng màu cho các bé trai và bé gái. Không chỉ vậy, một số bàn nhựa còn kết hợp thêm giá sách. Bé có thể trang trí không gian bàn học với mô hình đồ chơi hoặc các loại sách vở một cách trật tự và ngăn nắp.

Bàn học bằng gỗ thông

Không chỉ được dùng nhiều để tạo ra bàn làm việc mà đây còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho bàn học của bé. Với gỗ thông bền chắc, an toàn, độ bền lâu nên loại bàn này được rất nhiều phụ huynh đánh giá cao.

bàn học sinh

Bàn học bằng gỗ sồi

Một loại gỗ tự nhiên tôn lên vẻ đẹp đặc biệt dành cho các mẫu bàn học. Không chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn từ bộ Giáo dục mà còn hợp các bé ở nhiều độ tuổi. Bàn học bằng gỗ sồi được đánh bóng kỹ lưỡng, tận dụng những gam màu nhẹ nhàng cùng giá sách đi kèm giúp bé sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Bàn học làm từ ván ép

Thay vì sử dụng gỗ tự nhiên, bố mẹ cũng có thể lựa bàn học làm từ ván ép. Đây là sản phẩm được ưa chuộng tại trường học và trong mỗi gia đình. Chúng vẫn thừa hưởng được những đặc tính bền bỉ của gỗ tự nhiên, nhưng lại sở hữu mức giá rẻ. Nhờ vậy bố mẹ có thể giảm được một khoản chi phí để có thể sắm thêm nhiều vật dụng khác cho con.

Bàn học làm từ gỗ công nghiệp

Gỗ công nghiệp MFC là loại gỗ quen thuộc trong kinh doanh đồ nội thất. Hiện nay cũng nhiều đơn vị thi công bàn học cũng chọn gỗ công nghiệp để sản xuất bàn học. Loại gỗ này vừa có mức giá thành rẻ vừa có đầy đủ công dụng của gỗ tự nhiên. Đồng thời có thể linh hoạt thay đổi theo màu bàn ghế học sinh. Bề mặt cũng dễ dàng vệ sinh và bé có thể trang trí cũng như dán hình ảnh thú vị.

bàn học gỗ

Bàn chân sắt

Đây là loại bàn mới xuất hiện và được nhiều gia đình hiện đại ưa chuộng. Bàn chân sắt có thể đặt trong phòng ngủ. Vừa phục vụ việc học của bé vừa tô điểm cho ngôi nhà thêm đẹp.

Kích thước bàn học được đo đạc dựa theo yêu cầu. Bên cạnh đó, bạn có thể tận dụng khoảng trống phía dưới gầm bàn để đặt tủ sách.

Bàn học gỗ pallet cho bé

Bàn học gỗ pallet để làm bàn ghế học sinh cũng là một ý tưởng không tồi. Bàn học gỗ pallet vừa rẻ mà cũng tạo một không gian khác biệt hoàn toàn so với các loại kể trên. Nhờ vậy bé có thể tự do khám phá và sáng tạo bàn học của mình.

bàn học trẻ em

Tuy nhiên, bố mẹ cần kiểm tra thật kỹ thành phẩm để đảm bảo không còn dăm gỗ hay đinh ốc bị rời ra,… nhằm tránh gây nguy hiểm cho trẻ trong khi sử dụng.

Bàn học bé cấp 1 theo kiểu dáng

Ba mẹ nên lựa bàn học theo kiểu dáng và kích thước hợp tuổi phát triển của bé. Dưới đây là một số gợi ý mẫu bàn ghế học sinh vừa đẹp vừa tô điểm không gian nội thất căn phòng.

Bàn học thông minh chỉnh chiều cao

Bàn học thông minh đang trở thành một xu hướng mới hiện nay. Với nhiều thiết kế hiện đại, đơn giản tích hợp tính năng chỉnh chiều cao. Nhờ vậy hợp với các bé đang trong tuổi phát triển.

Không chỉ vậy bàn cũng được thiết kế thông minh để có thể thay đổi góc độ. Qua đó tránh tình trạng bé bị gù lưng hoặc chống cận thị và các bệnh học đường khác.

bàn học hiện đại

Bàn học giường tầng

Một sự kết hợp hoàn hảo và thông minh. Bàn học giường tầng giúp tối ưu hóa không gian phòng ngủ. Nếu gia đình có từ hai bé trở lên đang trong cùng một độ tuổi, loại bàn học lại là sự chọn lựa tốt cho bé.

Được thiết kế thông minh, hiện đại với gỗ, toát lên vẻ đẹp sang trọng cho những căn nhà theo phong cách kiến trúc hiện đại.

Bàn học kết hợp tủ quần áo

Với kiểu dáng linh hoạt có thể vừa là bàn học vừa là tủ quần áo. Với bàn học kết hợp tủ quần áo thường sẽ đồng bộ cả về nguyên liệu và sắc màu. Vậy nên bạn không cần phải lo lắng bé sẽ bị phân tâm trong lúc học tập.

Mẫu bàn học theo đối tượng sử dụng

Ở từng độ tuổi và giới tính thì bé sẽ có sự ưa thích với các mẫu bàn ghế học sinh khác nhau. Vậy nên việc lựa bàn theo đối tượng sử dụng là điều mà bố mẹ nên lưu tâm. Bởi tùy giới tính mà bé sẽ có niềm đam mê màu riêng. Chú ý điều này sẽ giúp bé trở nên vui vẻ hơn và bạn cũng thể hiện được mình là một phụ huynh tinh tế.

Bàn học màu lam cho các cậu trai

Thiết kế khỏe khoắn, màu năng động cùng kệ lớn để đặt các mô hình siêu nhân, xe ô tô, truyện tranh,… chắc chắn sẽ khiến các bé trai yêu thích.

Bàn ghế học sinh màu trắng cả bé trai và bé gái

Gam màu trung tính chưa bao giờ lỗi thời và hợp cả bé trai và bé gái. Màu trắng giúp bé có thể thỏa sức tưởng tượng và tự do sáng tạo. Bạn cũng có thể khuyến khích bé trang trí lên bàn học những hình dán hoặc tranh vẽ yêu thích.

Bàn cho bé gái

Hầu hết các bé gái đều thích các gam màu ngọt ngào và nữ tính. Do đó phụ huynh có thể chọn bàn ghế học sinh được trang trí những hình dán đáng yêu để khơi gợi sự gắn bó với bàn học ở bé.

Bàn học bé lớp 5 màu gỗ tự nhiên

Màu gỗ tự nhiên mang đến không gian thoáng đãng, mộc mạc, giản dị. Bên cạnh việc đánh bóng gỗ, việc duy trì màu tự nhiên thay vì phủ sơn các màu khác cũng là một cách khơi gợi sự hứng thú học tập của bé.

Dòng sản phẩm này phù hợp cả bé trai và bé gái ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đồng thời cũng đáp ứng được phong cách kiến trúc hiện đại lẫn cổ điển.

Bàn đa sắc màu cho bé mầm non

Các bé đang ở độ tuổi mầm non, trẻ thường bị thu hút bởi những màu sắc nổi bật, tươi sáng cùng kiểu dáng bắt mắt và độc đáo. Do đó bố mẹ có thể lựa chọn các mẫu bàn hình tròn, vuông, oval được làm từ nhựa hoặc gỗ với đa màu sắc khác nhau để thu hút sự chú ý của trẻ.

Vị trí và hướng đặt bàn học

Sau khi đã chọn được bàn học phù hợp với bé, bố mẹ nên lưu ý về vị trí và hướng đặt bàn sao cho tốt nhất.

Về hướng kê bàn học

Thường thì ba mẹ sẽ kê bàn học xoay mặt vào tường và sát vách nhằm đạt tối đa không gian. Không chỉ giúp tạo lối đi thông thoáng mà còn có thể thuận tiện hơn trong việc bày trí các đồ vật khác trong phòng.

Bạn không nên kê bàn đối diện với cửa sổ vì có thể làm trẻ bị chói mắt nếu gặp ngày nắng gắt. Nhưng nếu muốn có nguồn ánh sáng tự nhiên này, bạn có thể gắn thêm một lớp rèm mỏng. Vừa giúp chắn bớt một phần ánh sáng vừa không khiến trẻ bị mất tập trung trong lúc học.

Vị trí đặt bàn học

Không nên đặt bàn học ngay dưới đèn chùm vì ánh sáng nhân tạo từ loại đèn này có thể gây ảnh hưởng không tốt đối với mắt của bé. Đồng thời hình ảnh xà ngang ở phía trên trần nhà sẽ gây áp lực cho bé. Về lâu dài sẽ tác động đến tâm lý, gây ra trạng thái lo âu ở trẻ.

Bạn cũng không nên đặt bàn học ở đối diện với điều hòa. Tiếp xúc lâu với luồng khí này có thể khiến bé dễ nhiễm bệnh và cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung.

Smlife – Phân phối bàn học trẻ em đẹp, an toàn

Smlife chuyên cung cấp bàn làm việc, bàn ghế học sinh thông minh, hiện đại. Smlife luôn đa dạng mẫu mã và kiểu dáng. Vừa đảm bảo an toàn cho bé trong quá trình học tập vừa kích thích bé hứng thú hơn với việc học.

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu bàn học, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc đến trực tiếp cửa hàng gần nhất. Nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn các dòng sản phẩm bàn ghế học sinh mới nhất của Smlife. Đồng thời cung cấp thông tin về chính sách bảo hành, hình thức thanh toán, đổi trả, chính sách bảo mật. Và giao hàng đến địa chỉ của quý khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

×