Hiển thị 1–60 của 194 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 7,760,000₫.Current price is: 4,310,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 8,280,000₫.Current price is: 4,600,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 4,140,000₫.Current price is: 2,300,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,160,000₫.Current price is: 3,420,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,690,000₫.Current price is: 3,160,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,980,000₫.Current price is: 3,320,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 12,560,000₫.Current price is: 6,980,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 5,170,000₫.Current price is: 2,870,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 9,040,000₫.Current price is: 5,020,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 12,190,000₫.Current price is: 6,770,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 7,580,000₫.Current price is: 4,210,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 6,500,000₫.Current price is: 3,610,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,489,000₫.Current price is: 2,882,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 12,034,000₫.Current price is: 5,215,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,872,000₫.Current price is: 2,032,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 10,054,000₫.Current price is: 4,947,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,060,000₫.Current price is: 2,682,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,804,000₫.Current price is: 3,412,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,357,000₫.Current price is: 1,962,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,512,000₫.Current price is: 3,305,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 10,503,000₫.Current price is: 5,585,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,340,000₫.Current price is: 3,501,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,292,000₫.Current price is: 1,355,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 1,355,000₫.Current price is: 789,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 9,420,000₫.Current price is: 4,770,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,169,000₫.Current price is: 2,177,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,090,000₫.Current price is: 1,246,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,488,000₫.Current price is: 2,312,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,564,000₫.Current price is: 1,857,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,069,000₫.Current price is: 1,618,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 4,114,000₫.Current price is: 2,171,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,058,000₫.Current price is: 1,603,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 5,830,000₫.Current price is: 3,049,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,552,000₫.Current price is: 1,351,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,817,000₫.Current price is: 2,054,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 6,017,000₫.Current price is: 3,123,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 8,525,000₫.Current price is: 3,716,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 8,272,000₫.Current price is: 4,021,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,113,000₫.Current price is: 1,654,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,772,000₫.Current price is: 1,434,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,840,000₫.Current price is: 2,565,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 2,948,000₫.Current price is: 2,131,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 7,106,000₫.Current price is: 3,682,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 6,083,000₫.Current price is: 3,028,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 12,287,000₫.Current price is: 5,345,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 8,382,000₫.Current price is: 4,056,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 9,372,000₫.Current price is: 4,165,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,863,000₫.Current price is: 3,043,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 10,923,000₫.Current price is: 4,825,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 6,864,000₫.Current price is: 3,533,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Original price was: 9,130,000₫.Current price is: 4,769,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 4,477,000₫.Current price is: 2,359,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,951,000₫.Current price is: 3,023,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,839,000₫.Current price is: 2,015,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,388,000₫.Current price is: 1,754,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,334,000₫.Current price is: 2,242,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,588,000₫.Current price is: 2,866,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,390,000₫.Current price is: 2,850,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,333,000₫.Current price is: 1,875,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,089,000₫.Current price is: 1,801,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%

99+ Bàn Học Cho Bé, Trẻ Em – Bàn Học Sinh Gỗ Hiện Đại

Đăng bởi Nguyễn Thế Hòa| Ngày đăng

Bàn học cho bé có thiết kế đẹp, linh hoạt, thẩm mỹ sẽ giúp các bé học tập tốt hơn. Bên cạnh kiểu dáng và kích thước, ba mẹ cũng cần lưu ý đến chất liệu như bàn gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, bàn chân sắt, nhựa. Để chọn ra mẫu bàn học phù hợp, hãy tham khảo các sản phẩm của cửa hàng nội thất Smlife. Chúng tôi cung cấp rất nhiều bàn ghế tốt, chất liệu bền bỉ và đa dạng mẫu mã cho trẻ em và học sinh.

Các mẫu bàn học hiện đại, phổ biến trên thị trường

Mẫu bàn học hiện đại, tiện nghi sẽ giúp bé gắn bó với việc học hơn. Lúc này, ba mẹ để ý đến việc chọn bàn vừa xinh xắn vừa thuận tiện nhất cho bé. Vậy Smlife giới thiệu một số mẫu bàn học sinh đẹp được các bé thích nhất hiện nay.

Bàn học mini

Các bé đang ở độ tuổi mẫu giáo, ngồi học không nhiều. Bé cũng không cần phải đựng nhiều sách vở hoặc các đồ dùng học tập. Do đó một chiếc bàn có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn là sự lựa chọn tối ưu.

Ở độ tuổi này, mục đích sắm bàn học là để rèn thói quen học ở bé. Và dạy cho bé dáng ngồi chuẩn nhất để tránh ảnh hưởng đến cột sống.

Nếu muốn trẻ ngồi vào bàn, ba mẹ nên sắm bàn học mẫu có nhiều sắc tươi mới và đường cong mềm mại. Trên mặt bàn nên có nhiều hình thù đẹp mắt và thú vị để bé thêm gắn bó với học tập.

Bàn nhỏ gọn

Bàn học gấp gọn

Nếu không gian hẹp, bạn nên cân nhắc bàn học xếp gọn. Mẫu bàn được sản xuất phong phú về hình dáng, kích thước như:

 • Màu vân gỗ
 • Chân thang
 • Inox cách điệu
 • Phong cách nhật bản
 • Họa tiết công chúa

bàn gấp

Bàn đôi cho học sinh

Mẫu bàn học đôi cho gia đình có từ hai bé trở lên. Đây là cách để các bé thêm gắn kết tình cảm, tạo cảm hứng học tập và giúp đỡ nhau trong học hành. Giờ đây, chuyện học hành đã không còn là một hành động nhàm chán nữa khi có người “sát cánh” cùng mình.

Các thiết kế bàn học đôi thường dài hơn và được phân cách bằng cách tủ tài liệu. Thiết kế đẹp mắt, hiện đại sẽ làm tăng thẩm mỹ cho không gian học cho bé.

bàn đôi

Bàn học nhựa trẻ em

Với trọng lượng nhẹ, dễ dàng tháo lắp và di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong căn phòng mà không gây trở ngại cho người dùng.

Bàn làm từ nhựa cứng cao cấp, có khả năng chịu lực tốt và độ bền bỉ cao. Bạn cũng ko cần lo lắng về việc bị mối mọt, ẩm mốc hay bị cong vênh sau thời gian dài sử dụng.

Ưu điểm khác của dòng bàn học nhựa chính là đa dạng màu cho các bé trai, bé gái. Một số bàn nhựa còn kết hợp thêm giá sách. Bé có thể trang trí không gian bàn học với đồ chơi hoặc sách vở trật tự và ngăn nắp.

bàn bằng nhựa

Bàn học chân sắt cho bé

Đây là loại bàn mới xuất hiện và nhiều gia đình hiện đại ưa chuộng. Bàn chân sắt có thể đặt ở phòng. Vừa phục vụ cho bé học tập vừa tô điểm cho ngôi nhà thêm đẹp.

Kích thước bàn đo đạc dựa theo yêu cầu. Bên cạnh đó, bạn sử dụng khoảng trống phía dưới gầm bàn để đặt tủ sách.

bàn chân sắt mặt gỗ

Bàn tích hợp ngăn kéo

xu hướng nội thất một mẫu bàn phổ biến và xuất hiện nhiều ở phòng ngủ của bé ở mọi độ tuổi. Bàn học tích hợp ngăn kéo sẽ giúp bé vừa học vừa lưu trữ sách vở quan trọng mà không tốn quá nhiều diện tích.

Với thiết kế tiện lợi này, có thể dạy bé cách xếp đồ dùng trật tự và gọn gàng nhất. Để cho bàn luôn gọn gàng và thoáng đãng hay vì lộn xộn và bày bừa.

Bàn có ngăn kéo

Bàn có bố trí hộc trống

Đây là loại bàn có thiết kế gần giống với dạng bàn có ngăn kéo. Thay vì có hộc kéo đẩy, mẫu bàn học này chỉ thiết kế phần hộc trống giúp trẻ có thể dễ dàng quan sát và lấy đồ ra nhanh chóng.

Bàn có hộc trống

Mẫu bàn học sinh có giá sách

Sẽ thật tuyệt nếu rèn luyện thói quen đọc sách cho bé khi còn nhỏ. Do đó đừng ngần ngại trang bị bàn học liền giá sách. Vừa để bé có góc học tập, vừa là nơi lưu trữ và trưng bày các quyển sách hay. Không chỉ vậy, dạng bàn học hiện đại này giúp giải phóng không gian. Nhờ vậy bé có nhiều nơi để xếp đồ dùng mà tránh bày bừa bề bộn.

Trên thị trường đang có hai mẫu, đó là: bàn học liền giá sách hoặc kết hợp kệ gắn tường. Mỗi loại có ưu điểm riêng, vậy nên tùy vào nội thất căn phòng và sở thích của bé mà chọn loại thích hợp nhất.

 Bàn liền giá sách gỗ tự nhiên

Bàn chữ L cho bé

Đây là những mẫu bàn học tiết kiệm tối đa diện tích. Với góc chữ L linh hoạt, bạn có thể kê sát tường và dùng gầm bàn để bố trí các kệ sách hoặc tủ tài liệu nhỏ. Đây là một trong những cách trang trí bàn ghế mà nhiều gia đình áp dụng.

Bàn góc bên phải chữ L

Bàn học sinh viên

Bàn sở hữu ưu điểm và tính năng tốt, chất lượng đảm bảo, độ bền cao, mức giá phù hợp với sinh viên. Mặt bàn và đệm gỗ sử dụng gỗ ép công nghiệp MFC hoặc gỗ tự nhiên.

ban hoc sinh vien

Mẫu bàn học gỗ cho bé

Bên cạnh việc quan tâm bàn làm việc văn phòng tại nhà, ba mẹ cần lưu ý các vật liệu dùng để đóng. Các bàn ghế học sinh được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau nhưng đa số chất liệu bàn học gỗ công nghiệp. Nhưng luôn cần đảm bảo về chất lượng, an toàn với bé.

Bàn học gỗ tự nhiên cho bé

Dùng nhiều để tạo ra bàn làm việc mà đây còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho bàn học của bé. Với gỗ tự nhiên bền chắc, an toàn, độ bền lâu nên bàn này nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ phụ huynh.

ban hoc go tu nhien

Bàn học trẻ em gỗ ép công nghiệp

Thay vì sử dụng bằng gỗ tự nhiên, bố mẹ cũng có thể lựa bàn học làm từ ván ép. Đây là sản phẩm được ưa chuộng tại trường học và trong mỗi gia đình. Chúng vẫn thừa hưởng những đặc tính bền bỉ của gỗ tự nhiên, nhưng lại sở hữu mức giá rẻ. Nhờ vậy bố mẹ có thể giảm một khoản chi phí để có thể chọn cho con thêm nhiều vật dụng khác.

Gỗ công nghiệp MFC là loại gỗ quen thuộc trong kinh doanh đồ nội thất gia đình. Hiện nay cũng nhiều đơn vị thi công bàn học sinh bằng gỗ công nghiệp. Loại gỗ này vừa có mức giá thành rẻ vừa có đầy đủ công dụng của gỗ tự nhiên. Đồng thời có thể thay đổi theo màu bàn ghế học sinh. Bề mặt cũng dễ dàng vệ sinh và bé có thể trang trí cũng như dán hình ảnh thú vị.

ban hoc go cong nghiep

Bàn học chân sắt mặt gỗ cho bé

Bàn học chân sắt mặt gỗ làm tôn lên vẻ đẹp đặc biệt dành cho các mẫu bàn. Đáp ứng tiêu chuẩn từ bộ Giáo dục mà còn hợp các bé ở nhiều độ tuổi. Mặt gỗ đánh bóng kỹ lưỡng, tận dụng những gam màu nhẹ nhàng cùng giá sách đi kèm giúp bé sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

ban lam viec chan sat mat go

Bàn trẻ em gỗ pallet

Gỗ pallet để làm bàn học sinh cũng là một ý tưởng tốt. Bàn học gỗ pallet vừa rẻ mà cũng tạo một không gian khác biệt hoàn toàn so với các loại kể trên. Nhờ vậy bé có thể tự do khám phá và sáng tạo.

Tuy nhiên, bố mẹ cần kiểm tra thật kỹ thành phẩm để đảm bảo ko còn dăm gỗ hay đinh ốc bị rời ra,… nhằm tránh gây nguy hiểm cho trẻ khi sử dụng.

ban tre em go

Mẫu bàn học cho bé theo màu sắc

Ở từng độ tuổi và giới tính thì bé sẽ có sự ưa thích với mẫu bàn ghế học sinh các cấp cũng khác nhau. Vậy nên việc lựa bàn theo đối tượng sử dụng là điều mà bố mẹ nên lưu tâm. Bởi tùy giới tính mà bé sẽ có niềm đam mê riêng. Chú ý điều này sẽ giúp bé trở nên vui vẻ hơn và bạn cũng thể hiện được mình là một phụ huynh tinh tế.

Mẫu bàn học cho bé gái màu hồng

Hầu hết các mẫu bàn học cho bé đều thích các gam màu ngọt ngào và nữ tính. Do đó phụ huynh có thể chọn mẫu bàn ghế được trang trí những hình dán đáng yêu để khơi gợi sự gắn bó ở bé.

Bàn cho bé gái

Mẫu bàn học cho bé trai màu xanh

Gam màu trung tính chưa bao giờ lỗi thời và hợp cả bé trai. Màu xanh giúp bé có thể thỏa sức tưởng tượng và tự do sáng tạo. Bạn cũng có thể khuyến khích bé trang trí lên bàn những hình dán hoặc tranh vẽ yêu thích.

Thiết kế khỏe khoắn, năng động cùng kệ lớn để đặt các mô hình,… chắc chắn sẽ khiến các bé trai yêu thích.

bàn màu xanh

Bàn trẻ em màu gỗ tự nhiên

Màu gỗ tự nhiên mang đến không gian thoáng đãng, mộc mạc, giản dị. Bên cạnh việc đánh bóng gỗ, việc duy trì màu tự nhiên thay vì phủ sơn các màu khác cũng là một cách khơi gợi sự hứng thú học tập của bé.

Dòng sản phẩm này cho cả bé trai hoặc bé gái ở nhiều độ tuổi khác nhau, mang được phong cách kiến trúc hiện đại lẫn cổ điển.

bàn màu gỗ

Bàn đa sắc màu cho bé mầm non

Các bé đang ở độ tuổi mầm non, trẻ thường bị thu hút bởi những màu sắc nổi bật, tươi sáng cùng thiết kế bắt mắt và độc đáo. Do đó bố mẹ có thể chọn lựa bàn học các mẫu hình tròn, vuông, oval làm từ nhựa hoặc gỗ với đa màu sắc phù hợp với các sở thích khác nhau để thu hút sự chú ý của bé.

Bàn cho bé mầm non

Bàn cho bé 3 tuổi

Bé 3 tuổi là độ tuổi trẻ bắt đầu đi mẫu giáo, bàn lúc để bé ngồi vẽ tranh, tô màu, xem truyện tranh.

Cách lựa chọn tốt nhất cho bé 3 tuổi

 • Bàn có thiết kế chắc chắn.
 • Bàn có kích thước phù hợp
 • Bàn thiết kế với màu sắc

Bàn cho bé 4, 5 tuổi

Bàn cho bé 4 tuổi, 5 tuổi, là 1 trong những câu hỏi mà đa số các bậc phụ huynh đặt ra. Những tư duy sai lầm trong độ tuổi này.

 • Trẻ mẫu giáo, mầm non thì việc sử dụng bàn học ko cần thiết
 • Thực tế, việc mua bàn học cho bé 4 tuổi, 5 tuổi được thực hiện từ rất sớm.
  • Trẻ bắt đầu có những thói quen khám phá xung quanh.
  • Định hướng và thành thói quen nề nếp học tập.

Mẫu bàn học sinh cấp 1

Ba mẹ nên lựa bàn học theo kích thước phù hợp cho tuổi phát triển của bé. Dưới đây là một số gợi ý mẫu bàn ghế học sinh cấp 1 vừa đẹp vừa tô điểm không gian nội thất gia đình.

Bàn học thông minh chỉnh chiều cao

Mẫu Bàn học thông minh đang trở thành một xu hướng mới hiện nay để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Với nhiều thiết kế hiện đại, đơn giản tích hợp tính năng chỉnh chiều cao. Nhờ vậy hợp với bé đang trong tuổi lớn.

Bàn thông minh được thiết kế để thay đổi góc độ. Qua đó tránh tình trạng bé bị gù lưng hoặc chống cận thị và các bệnh khác.

Bàn thông minh chỉnh chiều cao

Bàn học thông minh hỗ trợ chống gù chống cận

Nguyên nhân trẻ em bị gù bị cận trong khi học tập.

 • Chế độ dinh dưỡng
 • Góc học không đủ ánh sáng
 • Bàn học chưa phù hợp với độ tuổi
 • Tư thế, ngồi học chưa khoa học.

Cách khắc phục.

 • Dễ dàng thay đổi chiều cao mặt bàn và góc của mặt bàn học thông minh.
 • Kết hợp với một chiếc ghế ngồi học đúng tư thế từ sẽ giúp bé cải thiện sức khỏe, giảm đi một phần nguy cơ bị gù bị cận.
 • Chọn đèn học đủ tiêu chuẩn ánh sáng, thay đổi cường độ sáng.

bàn học thông minh chống gù

Bàn học kết hợp giường tầng

Một sự kết hợp thông minh. Bàn học giường tầng giúp tối ưu hóa không gian phòng ngủ. Nếu gia đình có từ hai bé trở lên đang trong cùng một độ tuổi, loại này là sự chọn lựa tốt cho bé.

Được thiết kế thông minh, hiện đại với gỗ, toát lên vẻ đẹp sang cho những căn nhà theo phong cách kiến trúc hiện đại kết hợp thư giãn.

bàn học thông minh kết hợp giường tầng

Bàn học kết hợp tủ quần áo

Với kiểu dáng linh hoạt có thể vừa là bàn học vừa là tủ quần áo. Bàn học kết hợp với tủ quần áo thường sẽ đồng bộ cả về nguyên liệu và sắc màu. Vậy nên không cần lo lắng bé sẽ bị phân tâm trong lúc học.

 Bàn kết hợp kệ sách tủ quần áo

Kích thước, vị trí và cách trang trí bàn học sinh

Sau khi đã chọn được bàn học cho trẻ, các bậc phụ huynh nên lưu ý về nơi và hướng đặt bàn sao cho tốt nhất.

Hướng bàn là hướng mặt hay hướng lưng

Xác định kích thước bàn

Cần lưu ý về chiều cao bàn ghế học sinh quy định theo công thức:

 • Chiều cao bàn = Chiều cao trẻ x 0,46
 • Chiều cao ghế = Chiều cao trẻ x 0,27

Tiêu chí tìm bàn ở trường hoặc ở nhà của học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 là điều tiên quyết. Học sinh trung học cơ sở học nhiều hơn hẳn so với học sinh tiểu học nên lấy bàn ghế có kích thước rộng rãi và thoải mái.

Học sinh đến cấp 3 được biết đến là lứa tuổi đã có nền tảng riêng, định hướng kế hoạch tương lai, nghề nghiệp. Để có một tư thế học tập đúng, tránh các bệnh học đường thì chọn kích thước bàn học sinh do Bộ Y tế quy định về bàn ghế phù hợp trong nhà trường hoặc góc học riêng tại nhà.

Vị trí đặt bàn học

 • Không nên để bàn ngay dưới đèn chùm vì ánh sáng nhân tạo từ đèn có thể gây ảnh hưởng đối với mắt của bé. Hình ảnh xà ngang ở phía trên trần nhà sẽ gây áp lực cho bé. Về lâu dài sẽ tác động đến tâm lý, gây ra trạng thái lo âu ở trẻ.
 • Bạn cũng không nên đặt bàn học ở đối diện điều hòa. Tiếp xúc lâu với luồng khí này có thể khiến bé dễ nhiễm bệnh và cảm thấy mệt mỏi.

Về cách trang trí bàn học

Thường thì ba mẹ sẽ kê bàn xoay mặt vào tường và sát vách nhằm đạt tối đa diện tích. Giúp tạo lối đi thông thoáng mà còn có thể thuận tiện hơn khi bày các đồ vật khác trong phòng.

Bạn không để bàn trước cửa sổ vì có thể làm trẻ bị chói mắt nếu gặp ngày nắng gắt. Nhưng nếu muốn có nguồn nguồn sáng tự nhiên này, bạn gắn thêm một lớp rèm mỏng. Vừa giúp chắn bớt một phần ánh sáng vừa dể khiến trẻ bị mất tập trung trong lúc học.

Smlife – Cửa hàng bán bàn học cho bé đẹp, giá rẻ

Smlife chuyên cung cấp bàn học sinh, bàn ghế học sinh thông minh, hiện đại, bàn văn phòng bàn giám đốc, thi công nội thất văn phòng. Smlife luôn đa dạng mẫu mã và kiểu dáng. Vừa an toàn cho bé trong quá trình học tập vừa kích thích bé hứng thú hơn.

Tại đây, công ty luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất cùng chính sách đổi trả với thủ tục đơn giản, đa dạng hình thức thanh toán. Ngoài ra còn có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giao hàng miễn phí và lắp đặt tận nhà.

⭐️✅ Thiết kế đẹp bắt mắt ☎️ Đội ngủ thiết kế chuyên nghiệp luôn tạo ra các mẫu bàn học đẹp, phù hợp nhất
⭐️✅ Sản phẩm chất lượng ☎️ Các loại bàn học điều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính thẩm mỹ
⭐️✅ Mẫu mã để lựa chọn ☎️ Có rất nhiều thiết kế, chất liệu, màu sắc để khách chọn
⭐️✅ Cảm nhận người sử dụng ☎️ Người sử dụng đánh giá tích cực khi dùng sản phẩm

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu bàn học gỗ công nghiệp, bàn họp văn phòng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc đến trực tiếp cửa hàng gần nhất. Nhân viên kinh doanh sẽ hướng dẫn, tư vấn sản phẩm bàn ghế cho học sinh mới nhất của Smlife.

Lọc

 

Tin tức khuyến mãi


Chia sẻ kiến thức


Video review sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×