Hiển thị 1–60 của 384 kết quả

Sale off 15%

Kệ để giầy Rema

Đã bán 570
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 840,000₫.Current price is: 590,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,157,000₫.Current price is: 1,986,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,730,000₫.Current price is: 3,252,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 3,573,000₫.Current price is: 2,086,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 2,486,000₫.Current price is: 1,527,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 5,412,000₫.Current price is: 2,813,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,816,000₫.Current price is: 1,783,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,130,000₫.Current price is: 2,541,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,037,000₫.Current price is: 2,097,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 3,076,000₫.Current price is: 2,157,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 7,634,000₫.Current price is: 3,860,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 4,646,000₫.Current price is: 3,035,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 1,857,000₫.Current price is: 1,307,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,596,000₫.Current price is: 1,475,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,687,000₫.Current price is: 2,467,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,512,000₫.Current price is: 3,477,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 1,573,000₫.Current price is: 970,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 2,565,000₫.Current price is: 1,801,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,564,000₫.Current price is: 1,887,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,570,000₫.Current price is: 1,486,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,991,000₫.Current price is: 2,353,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,803,000₫.Current price is: 1,975,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 2,475,000₫.Current price is: 1,569,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 1,514,000₫.Current price is: 878,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 4,180,000₫.Current price is: 2,421,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,608,000₫.Current price is: 2,475,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 854,000₫.Current price is: 476,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 14,916,000₫.Current price is: 8,849,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,600,000₫.Current price is: 1,833,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,372,000₫.Current price is: 3,603,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,142,000₫.Current price is: 2,016,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,595,000₫.Current price is: 2,523,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,116,000₫.Current price is: 1,369,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 2,552,000₫.Current price is: 1,798,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 2,827,000₫.Current price is: 1,765,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 5,412,000₫.Current price is: 3,330,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,214,000₫.Current price is: 3,049,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,365,000₫.Current price is: 2,551,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,543,000₫.Current price is: 1,636,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,323,000₫.Current price is: 1,707,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 5,588,000₫.Current price is: 3,037,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 1,153,000₫.Current price is: 811,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 3,388,000₫.Current price is: 2,133,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,398,000₫.Current price is: 3,497,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 4,330,000₫.Current price is: 2,531,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 3,678,000₫.Current price is: 2,455,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 5,447,000₫.Current price is: 3,909,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,357,000₫.Current price is: 1,979,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,961,000₫.Current price is: 1,726,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 2,222,000₫.Current price is: 1,403,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 3,256,000₫.Current price is: 2,083,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 4,655,000₫.Current price is: 3,282,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 0 5 sao
Original price was: 3,410,000₫.Current price is: 2,136,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,032,000₫.Current price is: 2,133,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 3,454,000₫.Current price is: 2,429,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Original price was: 2,724,000₫.Current price is: 1,847,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,854,000₫.Current price is: 1,976,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 3,155,000₫.Current price is: 1,856,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 6,094,000₫.Current price is: 3,851,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%

Kệ Giầy Roderick

Đã bán 316
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Original price was: 4,651,000₫.Current price is: 2,934,000₫.
Freeship HCM
Trả trước ↓10%

Top 100+ Mẫu Kệ Gỗ Để Đồ Giá Rẻ, Bán Chạy Nhất

Đăng bởi Nguyễn Thế Hòa| Ngày đăng

Kệ gỗ để đồ là một trợ thủ đắc lực trong việc lưu trữ vật dụng, sắp xếp phòng gọn gàng và trang trí nội thất. Những mẫu kệ thông minh, hiện đại, độc đáo có thể phù hợp với từng không gian phòng khách, phòng ngủ, văn phòng. Cùng tham khảo danh sách gần 100 mẫu kệ gỗ đẹp, được sản xuất bởi hệ thống gia công của Smlife ngay nhé!

1. Mẫu kệ gỗ treo tường Walker

Kệ gỗ Walker mang đậm chất nghệ thuật, với thiết kế biến góc tường sinh động hơn, các tấm gỗ uốn lượn đẹp mắt và tiện ích để sách, vật trang trí như các chậy cây xanh nhỏ dễ thương, tạo điểm nhấn cho khoảng không góc nhà.

Kệ gỗ để đồ

Sử dụng vật liệu ván ép công nghiệp MDF chống ẩm phủ Melamine cao cấp giúp kệ gỗ trang trí SMLIFE có độ bền cao, chống trầy và chống ẩm rất tốt. Bạn có thể tự lắp sản phẩm dễ dàng với các phụ kiện và hướng dẫn đi kèm.

Ở SMLIFE.vn, bạn thỏa thích chọn hệ màu cho bức tường.

SMLIFE-Nội-thất-gỗ-nhanh

2. Kệ gỗ 2 cực nam châm

2.1. Kệ gỗ Welby

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để làm những kệ gỗ đẹp và cá tính như thế này trang trí bốn phía không gian tường căn hộ? Và nó thật sự khá đơn giản và giá rẻ đấy.

kệ để đồ bằng gỗ

Kệ gỗ trang trí hiện đại Welby | SMLIFE.vn

2.2. Kệ gỗ Webbs

Kệ sách superman này thật sự sẽ là một gia vị mới cho không gian phòng truyện tranh. Những cuốn sách giúp giấu đi cái kệ và hình ảnh superman được đính vào tường bởi từ tính thật sự mang lại nét bí ẩn.

Kệ gỗ gắn tường trang trí hiện đại Webbs - Vì một sứ mệnh nội thất gỗ tự lắp ráp | SMLIFE

2.3. Kệ gỗ Windham

Còn đây là một kệ gỗ khác cùng phong cách của kệ trên. Chỉ có thể mô tả rằng: Kệ đơn giản quá mà cá tính quá đấy chứ ^^.

Kệ gỗ gắn tường trang trí hiện đại Windham (4)

Kệ gỗ trang trí hiện đại Windham | SMLIFE.vn

3. Kệ gỗ sừng hươu

3.1. Kệ gỗ mini Whitetail

Các mẫu kệ gỗ Whitetail thông minh với sự liên kết không gian độc đáo. Những quyển sách, bức tranh khá là lý tưởng để trang trí không gian tường.

Kệ gỗ gắn tường trang trí hiện đại Whitetail

Kệ gỗ trang trí hiện đại Whitetail |SMLIFE.vn

3.2. Hệ thống kệ gỗ Brisbane

Hệ thống kệ gỗ của Brisbane siêu phù hợp cho gia đình điều chỉnh, thỏa sức sáng tạo. Đó cũng chính là nét đặc trưng của hệ thống này. Nó giúp sắp xếp các quyển sách cũng như phụ kiện hay thiết bị điện tử gọn gàng và có thẩm mỹ hơn.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

4. Kệ gỗ để đồ trang trí

4.1. Kệ kim cương

Là một dạng nội thất thiết kế dựa trên mô hình hình học, nó thật sự khai thác hết được công dụng vốn có của nó. Thiết kế 3 tầng của kệ giúp bạn có thêm nhiều không gian với những trang trí nhỏ xinh như chậu vây hoặc những cuốn sách nhỏ.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ kim cương – 1 dạng kệ vừa lạ vừa quen. Quen bởi hình dáng kim cương, còn lạ bởi sự cách tân sang trọng

4.2. Kệ lục giác

Chiếc kệ lục giác này có thể được xem như là một tổ ong cách tân tại nhà mang đến một màu dân dã mà quen thuộc, cũng tạo sự đa đạng khi trang trí và sắp xếp sách vở, máy ảnh, các vật dụng nhỏ khác…

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

4.3. Kệ tam giác

4.3.1. Kệ nổi tam giác

Là cách trang trí bất cân xứng tạo sự phá cách cực kì ở góc nhỏ của bức tường. Nó thật sự tạo được ấn tượng chỉ bằng vật dụng trang trí nhỏ gọn đặt bên trong khối kệ tam giác ấy.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ nổi giúp trang trí bằng những phụ kiện bé xinh đính trên tường

4.3.2. Kệ tam

Kệ gồm 3 hình tam giác bằng nhau sẽ thật sự là một cách trang trí mới lạ nếu biết cách lựa chọn vài vật trang trí nổi bật.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ tam đơn giản nhưng thanh tao

4.4. Các mẫu kệ hình vuông

4.4.1. Kệ hình vuông

Kệ này có thể là kệ sách, kệ đựng hình,… Vì thiết kế này, những chiếc kệ tiện dụng và phù hợp với rất nhiều phòng trong nhà thân yêu.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ hình vuông

Đặt mua ngay đây hoặc để nhân viên cửa hàng tư vấn thêm

4.4.2. Các mẫu kệ gỗ 3 tầng

Liệu dạng kệ bên trên sau khi được cách tân bởi một chút sáng tạo có giúp đa dạng hóa được sự lựa chọn của bạn? Tương tự cấu trúc bên trên, nhưng lần này có một chút thay đổi. Đó chính là lồng ghép các cái kệ vuông với nhau. Và thật bất ngờ khi tạo ra một hình dạng trang trí mới lạ hơn làm nổi bật thêm bức tường. Lại còn tạo được các hốc nhỏ, sẽ là một nơi đặt những chiếc chậu nhỏ nhắn hoặc lưu trữ đồ.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Khối kệ được cải tiến bởi hình vuông lồng ghép vào nhau tạo dáng kệ độc và lạ

Kệ tạc theo hình dáng chú đại bàng 3D như thật làm phòng thêm một chút hoang dã.

4.4.3. Kệ tường hiện đại và đơn giản chất lượng

Hệ thống kệ này đủ tất cả màu trong cầu vồng. Đem lại sự đa dạng cho người dùng lựa chọn. Bạn có thể thoải mái tìm ra được chiếc kệ nào mà màu của nó cùng bức tường tạo sự hài hòa. Khung hình cùng vài quyển sách sẽ là điểm nhấn tao nhã.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ này đang được phân phối từ SMLIFE, nếu có nhu cầu thì liên hệ bên đó nhé!

5. Kệ tượng hình

5.1. Kệ hình nước Mỹ

Bạn yêu thích nước Mỹ, bạn muốn thiết kế nhà của mình theo xu hướng phương Tây. Vậy, chiếc kệ thật sự rất đậm phong cách Mỹ, vì nó được đúc theo hẳn dáng hình của nước Mỹ, tạo nên một cách nhìn đầy thú vị. Và từ chất liệu gỗ, hình dạng lạ mắt. Nó sẽ trông rất hợp cho phong cách nội thất cổ điển.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ USA đầy sáng tạo

5.2. Kệ gỗ đường chân trời

5.2.1. Kệ chân trời cơ bản

Thiết kế theo hình dạng của đường chân trời, kệ sách này thỏa mãn nhu cầu của gia đình chuộng phong cách hiện đại nhưng đơn giản. Thêm vào đó, nó còn thỏa mãn luôn cả với nhiều người cầu toàn, đảm bảo có thể đặt được tất cả các quyển sách có kích cỡ khác nhau theo 1 đường thẳng ngay ngắn.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ sách chân trời đáp ứng nhu cầu cho cả nhiều người khó tính

5.2.2. Kệ chân trời New York

Đây cũng là một dạng khác của kệ sách kiểu đường chân trời. Mỗi cái kệ sách này là một tác phẩm được chạm khắc từ gỗ rất tốt và sản xuất tại Ý.

5.3. Kệ Đại Bàng 3D

Chiếc kệ này sẽ là một món quà thật ý nghĩa cho ai đó yêu thích đại bàng, Bên cạnh đó, nó cũng có thể là món quà đặc biệt bảo tồn thiên nhiên, thậm chí là gia đình Mỹ yêu nước nồng nàn. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chiếc kệ bởi sự giúp sức của 2 đôi cánh vươn dài đầy oai phong, lẫm liệt. Nó còn làm xuất sắc nhiệm vụ trang trí độc lạ phòng khách.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ tạc theo hình dáng chú đại bàng 3D như thật làm phòng thêm một chút hoang dã

5.4. Kệ cá voi

Chú cá voi “mắc kẹt” nghệ thuật trên tường tạo sự thích thú cho mọi người

Chú cá voi “mắc kẹt” nghệ thuật trên tường tạo sự thích thú cho mọi người

Phong cách này cực kì được ưa thích theo xu hướng dễ thương. Chú cá voi là một tác phẩm nghệ thuật thú vị được trang trí bởi các hoa văn.

5.5. Kệ núi

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ tường núi là lựa chọn cho một phong cách nội thất mộc mạc

6. Kệ gỗ để đồ độc lạ

6.1. Kệ sách gỗ đóng – mở Nexera

Lấy ý tưởng từ sự đóng – mở cửa, đem những cái bình thường trong cuộc sống vào nghệ thuật đã dẫn đến sự ra đời của cái kệ sách đóng – mở. Những chiếc kệ này đã thật sự tạo một bước ngoặt lớn, một cái nhìn đầy bất ngờ cho bất kì ai. Nó sẽ thật sự hữu ích cho văn phòng, gia đình yêu sách hoặc cũng có thể tận dụng để đồ cho khu giải trí.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ sách có thể đóng – mở, hoạt động như một cái cửa sẽ mang lại một cái nhìn rất hay và khác lạ

6.2. Kệ Edison

Bạn có cảm thấy rằng một cái kệ sẽ trở nên tốt hơn khi nó không chỉ thực hiện chức năng của một cái kệ. Ý của tôi là, nó là một sự kết hợp giữa nhiều chức năng khác nhau: Là một ánh đèn nhỏ ấm áp vừa tỏa ánh sáng mềm mại, vừa dẫn lối vào một căn phòng nào hay một lối đi nào khác. Nó cũng là nơi để chìa khóa lý tưởng bởi sự kết hợp nam châm trên cái kệ thần kỳ này. Và điều này thể hiện bắt kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ khi kệ đã được cải tiến xẻ rãnh để đặt điện thoại gọn gàng hơn.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ đa năng thật lý tưởng và tiết kiệm chi phí

6.3. Kệ đào tẩu

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ “đào tẩu” chắc chắn là một ý tưởng hoàn hảo, tạo động lực cho việc tìm sự đột phá

7. Kệ gỗ để đồ gia dụng

7.1. Kệ kim loại

Mẫu kệ treo tường đơn giản, tinh tế | SMLIFE

Kệ sách SMLife

7.2. Kệ gỗ nhỏ

Chiếc kệ này được tô điểm bởi sắc vàng nhẹ nhàng tạo sự thanh thoát khi ở bất kì bức tường nào của căn phòng nhà bạn

Chiếc kệ này được tô điểm bởi sắc vàng nhẹ nhàng tạo sự thanh thoát khi ở bất kì bức tường nào của căn phòng

Chiếc kệ gỗ màu đen này cứng cáp và sang trọng. Bạn có thể tùy ý trang trí bất cứ gì để làm cho góc tường trở nên đẹp đẽ và ấn tượng hơn.

Chỉ với 490.000đ đã có thể sở hữu.

7.3. Kệ dạng góc nối

Không giống như những cái kệ khác, cái kệ này thật sự linh hoạt khi có thể qua xung quanh nó – Đây thật sự là một giải pháp cho những không gian phức tạp, khó đoán.

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Kệ này rất thích hợp với người thích sự đổi mới

8. Kệ gỗ cho trẻ em

Đừng lo mải mê trang trí cho căn phòng mà quên việc rinh một vài chiếc kệ đáng yêu này về cho bé cưng nhà bạn. Bạn có thể không thể ngờ tới được rằng nó sẽ như một công cụ nhắc nhở các bé ngăn nắp hơn. Phần lớn là nhờ vào kiểu dáng thiết kế cùng màu sắc cực kì dễ thương như thế này.

Kệ treo tường cực kì dễ thương, không chỉ dành riêng cho các bé nhỏ mà còn cho những cô nàng mới lớn yêu thích sự ngọt ngào, bánh bèo

Kệ cực kì dễ thương, không chỉ dành riêng cho các bé nhỏ mà còn cho những cô nàng mới lớn yêu thích sự ngọt ngào, bánh bèo

9. Kệ gỗ để đồ nhà bếp

9.1. Kệ gỗ bếp cổ điển

Kệ gỗ để đồ nhà bếp

kệ gỗ để đồ nhà bếp cổ điển mộc mạc ngày xưa, giúp quay ngược lại ký ức tuổi thơ

9.2. Kệ bếp hiện đại

Đây là một lựa chọn mới cho căn bếp. Ngoài giữ các những sản phẩm, nó còn có thêm một cái giá để móc những cái khăn vào. Giờ đây, việc sắp xếp không còn khó khăn bởi những vật tư các lọ gia vị, trái cây cho đến khăn đều có thể treo một cách gọn gàng trên tường.

Kệ treo tường theo xu hướng hiện đại và cách tân mới lạ

Kệ theo xu hướng hiện đại và cách tân mới lạ

9.3. Kệ kết hợp

Đây là chiếc kệ gỗ kết hợp một cách điêu luyện giữa giá rượu vang bên dưới cùng kệ đựng đồ bên trên. Trồng một vài chậu nhỏ hoặc đặt những lọ gia vị bên trên chắc hẳn là một ý kiến không tồi!

SMLife Rack - Thế hệ kệ nhà bếp của cuộc sống hiện đại

Một dạng kệ kết hợp giữa công năng treo những sản phẩm nhưng vẫn đảm nhận chức năng thẩm mỹ.

10. Kệ gỗ dành phòng tắm

TOP 30 KỆ SÁCH TREO TƯỜNG ĐẸP - ĐỘC - LẠ 2020 | SMLIFE

Chiếc kệ hiện đại cùng vài chậu nhỏ giúp phòng thêm xinh

Phòng tắm là nơi cuốn đi mọi mệt nhọc. Vì vậy, bạn nhất định không được quên trang trí. Ngoài thiết kế bình thường của kệ treo giấy và treo quần áo trên tường. Thì nay những nhà thiết kế đã sáng tạo thêm một tấm gỗ phía trên, là nơi rất hay để lưu trữ một vài vật nhỏ khác, như chậu, sáp thơm… Tóm lại, phòng tắm sẽ thật sự tuyệt vời hơn rất nhiều nếu bạn để tâm một chút!

Ngoài ra còn một loại kệ treo phòng tắm khác làm bằng thép chống gỉ, thiết kế đơn giản, kích thước đa dạng nhưng đảm bảo sự tinh tế và tính thẩm mỹ của nó.

Kệ-giấy-vệ-sinh-3-600x420

Kệ đựng giấy vệ sinh, phòng tắm với màu trắng tinh khôi giúp căn phòng thêm sang trọng và tinh tế

Trên thị trường, Smilfe chuyên kinh doanh các loại bàn ghế, bàn văn phòng, bàn làm việc, chiếc kệ thông minh, kệ treo quần áo, tiện dụng với nhiều kích thước và chất liệu chất lượng cao.

Smlife cam kết kinh doanh với mức giá thấp nhất thị trường, mang đến đầy đủ chính sách bảo hành, chính sách bảo mật thông tin. Sử dụng gỗ công nghiệp cao cấp, vận chuyển giao hàng tại nhà nhanh nhất.

⭐️✅ Thiết kế đẹp bắt mắt ☎️ Đội ngủ thiết kế chuyên nghiệp luôn tạo ra các mẫu kệ đẹp phù hợp nhất
⭐️✅ Sản phẩm chất lượng ☎️ Các loại kệ gỗ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính thẩm mỹ
⭐️✅ Mẫu mã để lựa chọn ☎️ Có rất nhiều thiết kế, chất liệu và màu sắc để khách hàng lựa chọn
⭐️✅ Cảm nhận người sử dụng ☎️ Người sử dụng đánh giá tích cực khi dùng sản phẩm của Smlife

Trên đây là các loại kệ gỗ để đồ đẹp nhất 2022, Smlife mong rằng nó sẽ giúp ích khi trang trí nhà. Bên cạnh đó, bạn cùng có thể tham khảo thêm những mẫu kệ, bàn văn phòng, bàn ghế vừa đẹp vừa tinh tế để tìm ra được kệ vừa ý nhất. Liên hệ để nhân viên cửa hàng tư vấn cho bạn mua hàng theo yêu cầu ngay từ bây giờ.

Lọc

 

Tủ phòng tắm


Kệ nhà tắm


Tủ khăn tắm


Kệ đựng mỹ phẩm

 

Tin tức khuyến mãi


Chia sẻ kiến thức


Video review sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×