SMLIFE Voucher
SMLIFE Voucher

THÔNG TIN VOUCHER

 • Mỗi voucher có 1 mã số gồm 12 ký tự SMLIFExxxxxx, được sử dụng cho 1 đơn hàng duy nhất;
 • Voucher có giá trị 200.000 VND, áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 2.000.000 VND;
 • Hạn sử dụng voucher được ghi rõ trên tờ Voucher. Hết thời hạn trên thì Voucher cũng hết hiệu lực sử dụng;
 • Quý Khách hàng có thể tặng Voucher cho bạn bè, người thân mua nội thất tại SMLIFE.vn.

CÁCH SỬ DỤNG VOUCHER

 • Voucher được SMLIFE tặng cho Quý Khách hàng đã phát sinh đơn hàng tại SMLIFE;
 • Quý Khách hàng có thể tặng Voucher cho bạn bè và người thân để mua hàng tại Nội thất SMLIFE;
 • Quý Khách có thể chụp ảnh hoặc mang Voucher đến Quầy thanh toán để làm thanh toán cho đơn hàng;
 • Lưu ý Voucher phải còn nguyên, không bị xé rách, và bị mờ thông tin trên Voucher, đặc biệt là mã Voucher;
 • Mỗi voucher chỉ có giá trị sử dụng cho 1 đơn hàng;
 • Voucher có thể sử dụng đồng thời với việc thanh toán điểm tích luỹ và quà tặng;
 • Không áp dụng đồng thời cùng với các mã giảm giá khác (Như mã 5% đối với chương trình thanh toán trả trước hoặc mã giảm giá theo chương trình Marketing của SMLIFE).

THANH TOÁN ĐƠN HÀNG BẰNG VOUCHER

Đơn hàng SMLIFE