Hiển thị 1–200 của 212 kết quả

Bộ bàn ghế cafe
Bộ bàn ghế Cafe
Bàn cafe
Bàn Cafe
Ghế cafe
Ghế Cafe
Ghế bar, spa
Ghế bar, spa
Chân bàn cafe
Chân bàn Cafe
mặt bàn tre ép
Mặt bàn tre
Sales
Sales

08. NỘI THẤT CAFE, SPA

Bàn cafe Devy

2,700,000 2,250,000

Ghế bar, spa

Ghế bar JIMMY

1,900,000 1,400,000

Ghế bar, spa

Ghế bar NIKI

1,300,000 970,000

Ghế bar, spa

Ghế bar TIMBER

1,790,000 1,380,000
1,040,000 790,000
5,200,000 4,050,000
3,670,0004,120,000

Ghế bar, spa

Ghế bar NP602

1,380,000 1,120,000

Ghế bar, spa

Ghế bar NP605

1,670,000 1,270,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SM622

1,540,000 1,250,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SM196

1,500,000 1,260,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe NP627

1,700,000 1,270,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe NP625

1,700,000 1,320,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ HIROSHIMA

1,130,0001,280,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ KENNEDY

1,500,000 1,130,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ NEVA H

1,130,0002,850,000
1,200,0002,850,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ NEVA

1,200,0001,750,000
1,200,0002,850,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ GRACE

1,050,0001,950,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ KAI

1,300,000 980,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ BAKER

1,500,0001,650,000
3,500,000 2,650,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn bằng gỗ LOUIS

2,700,000 2,050,000

Bộ bàn ghế ăn

Bộ bàn ghế ăn LUCAS 1

9,030,000 6,940,000

Bộ bàn ghế ăn

Bộ bàn ghế ăn LUCAS 2

11,100,000 8,540,000
+
Hết hàng

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn,ghế cafe LUCAS

1,350,000 1,040,000
7,350,0007,950,000
6,050,000 4,650,000
3,900,000 3,000,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe VICKY

1,590,000 1,230,000
1,270,0001,420,000

Bàn cafe

Bàn cafe ADWARD

1,240,000 960,000
1,870,000 1,350,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe THOMA

990,0001,140,000
1,170,000 930,000
1,130,000 870,000
8,060,000 6,200,000
1,970,000 1,520,000
1,220,000 970,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe NIN YELLOW

1,820,000 1,320,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe NIN BLACK

1,690,000 1,180,000
+
Hết hàng

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SML237

1,500,000 1,170,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SML430

1,020,0001,180,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe BETE V

2,390,000 1,840,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe BETE N

2,300,000 1,750,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe HAY N360

2,800,000 2,090,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe BETE

1,870,000 790,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe RAMA

1,010,000 780,000

Ghế bar, spa

Ghế Bar SML

1,200,000 1,020,000
9,460,000 6,690,000
10,760,000 7,990,000
10,200,000 7,190,000
6,040,000 4,390,000
3,360,000 2,490,000
6,560,000 4,790,000
10,600,000 7,590,000
5,880,000 4,190,000
4,380,000 3,090,000
11,760,000 8,290,000
5,440,000 4,150,000
4,600,000 3,320,000
7,640,000 5,510,000
9,100,000 6,520,000
7,340,000 5,250,000
4,700,000 3,290,000
7,960,000 5,800,000
6,540,000 4,690,000
7,400,000 5,450,000
6,840,000 5,100,000

Bộ bàn ghế ăn

Bộ bàn ghế cafe ATALA SUE

8,600,000 5,950,000
5,840,000 4,100,000
6,840,000 4,890,000
5,560,000 4,150,000
2,950,000
5,040,000 3,750,000
6,000,000 4,290,000
3,890,0004,030,000
1,280,0001,320,000
1,420,0001,450,000
1,330,0001,360,000
1,480,0001,530,000
1,480,0001,530,000
1,000,000 860,000
1,100,000 900,000
+
Hết hàng
1,100,000 900,000
1,400,000 1,080,000

Chân bàn Cafe

Chân bàn cafe SINGH

1,400,000 1,050,000

Chân bàn Cafe

Chân bàn cafe SKEHAN

1,400,000 1,050,000
1,300,000 990,000
500,000540,000
720,000750,000
720,000750,000
1,600,000 1,350,000
1,700,000 1,500,000
2,000,000 1,800,000
1,800,000 1,680,000
2,000,000 1,860,000
+
Hết hàng

Bàn cafe

Bàn Tolix Bar

2,700,000 2,200,000

Bàn cafe

Bàn cafe SKEHAN

1,800,000 1,350,000
2,400,000 1,800,000

Bàn cafe

Bàn cafe MOONEN

2,500,000 1,890,000

Bàn cafe

Bàn cafe SINGH

1,660,000 1,270,000
1,650,0001,950,000
1,840,000 1,390,000

Bàn cafe

Bàn cafe WONG

1,840,000 1,390,000

Bàn cafe

Bàn cafe CHAN

1,120,000 850,000

Bàn cafe

Bàn sofa JOY

1,100,000 850,000
850,0001,050,000

Bàn cafe

Bàn cafe GREGG

830,000

Bàn cafe

Bàn cafe BRYN

1,260,000 990,000

Bàn cafe

Bàn cafe THOMAS

1,300,000 1,050,000

Bàn cafe

Bàn cafe WILLIS

2,600,000 1,950,000
1,650,0001,950,000
2,280,000 2,080,000

Bàn cafe

Bàn cafe BRYAN

1,380,000 1,050,000

Bàn cafe

Bàn cafe JUSTIN

1,340,000 1,050,000
1,340,000 1,050,000

Bàn cafe

Bàn cafe SOPHIE

1,200,000 990,000

Chân bàn Cafe

Chân bàn cafe SEIJI

1,640,000 1,250,000

Bàn cafe

Bàn cafe NICOLA

1,300,000 990,000
15,000,000 12,000,000
8,700,00010,300,000
5,700,0009,900,000
+
Hết hàng
2,800,000 2,150,000
2,190,0003,190,000
5,400,000 4,090,000
2,800,000 2,100,000
2,050,0002,700,000
3,450,0004,500,000
2,700,000 2,050,000
4,300,000 3,250,000
3,000,000 2,250,000
1,600,0001,850,000
2,700,000 2,090,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, Ghế cafe RAYNER

1,080,000 760,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe KWON

1,140,000 850,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe TIMBER

1,340,000 1,070,000
+
Hết hàng

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe TANAKA

1,800,000 1,360,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SOUSA

1,940,000 1,390,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe NICK

1,640,000 1,150,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe JUN

1,700,000 1,570,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe BRYANT

1,900,000 1,350,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe LUKE

2,000,000 1,650,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe HAILE

1,040,000 750,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe TORRES

1,080,000 790,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe VONGERICHTEN

1,160,000 820,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe GEORGES

1,600,000 1,150,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe WAKUDA

1,160,000 820,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe NIXON

1,230,0001,420,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SAIL

1,340,000 950,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe ATALA

1,260,000 890,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe SUNNY

780,000 550,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe ROBA

2,801,000 2,335,000
+
Hết hàng

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe PHILL

883,000 736,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe BELE

1,518,000 1,265,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe BANA

1,518,000 1,265,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe FILL

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe MELL

1,200,000 1,000,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe JOHN

1,449,000 1,208,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe MARK

2,801,000 2,335,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe TILI

2,084,000 1,737,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe TIDE

1,684,000 1,403,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe IGOR

1,684,000 1,403,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe nhựa JAMES

883,000 736,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe JIM

1,766,000 1,472,000

Ghế ăn, ghế cafe

Ghế ăn, ghế cafe DYLAN

966,000 805,000

Ghế bar, spa

Ghế Bar MIKE

1,440,000 1,200,000
+
Hết hàng
2,084,000 1,737,000
+
Hết hàng

Ghế bar, spa

Ghế bar LEO

2,236,000 1,863,000

Ghế bar, spa

Ghế bar NIKKI

1,600,000 1,200,000
1,600,000 1,240,000
1,320,000 990,000
1,500,000 1,090,000
1,400,000 1,050,000
1,240,000 980,000
+
Hết hàng
960,000 680,000

Ghế bar, spa

Ghế bar LUDO

1,260,000 940,000

Ghế bar, spa

Ghế bar YVAN

1,100,000 790,000
1,340,000 950,000

Ghế bar, spa

Ghế bar PUB

1,480,000 1,050,000
880,000 740,000

Ghế bar, spa

Ghế Tolix H

920,000 680,000

Ghế bar, spa

Ghế spa, salon AD

1,040,000 850,000

Ghế bar, spa

Ghế bar DAN

1,120,000 890,000

Ghế bar, spa

Ghế bar RON

1,320,000 1,050,000

Ghế bar, spa

Ghế spa, salon BLAIS

1,240,000 1,050,000

Ghế bar, spa

Ghế spa, salon APRIL

1,640,000 1,250,000

Ghế bar, spa

Ghế bar BOWIEN

1,200,0001,400,000

Ghế bar, spa

Ghế bar BRUNI

1,160,000 930,000

Ghế bar, spa

Ghế spa, salon MANEET

760,000 650,000
820,000 670,000

Ghế bar, spa

Ghế bar CHIARINI

900,000 750,000

Ghế bar, spa

Ghế spa, salon CICCONE

740,000 590,000