fbpx

Showing 1–60 of 69 results

Bảng treo dụng cụ SMLIFE (hay còn gọi là bảng Pegboard) là giải pháp thay thế các loại tủ đồ nghề truyền thống. Bảng Pegboard thường được sử dụng trong nhà kho của các hộ gia đình, garage sửa chữa xe; hoặc trong các nhà xưởng công nghiệp giúp tổ chức gọn gàng, ngăn nắp đồ đạc, vật dụng…

Ngoài ra, bảng Pegboard có thể đóng vai trò như kệ trưng bày sản phẩm trong các shop bán hàng; sử dụng cho văn phòng làm việc, nhà bếp. Hoặc được sử dụng để treo đồ dùng như súng đồ chơi, trang sức, đồ may vá,….

Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,800,000 2,620,000
Trả góp 0%

Bảng treo dụng cụ Pegboard Văn Phòng

Combo Vách Chia Bàn Làm Việc Văn Phòng Pegboard Desk PD45100

2,340,000 2,150,000
Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,470,000 2,280,000
Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
5,760,0006,810,000
Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020

Bảng treo dụng cụ Pegboard Cơ Khí

Bảng treo dụng cụ Pegboard cơ khí WB6

4,914,0005,814,000
Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
4,059,0004,809,000
Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
3,168,0003,768,000
Trả góp 0%
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,169,0002,619,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,404,0001,704,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,412,000 2,291,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,412,000 2,291,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,412,000 2,291,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,412,000 2,291,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
2,412,000 2,291,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,306,000 1,241,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,306,000 1,241,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,306,000 1,241,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,306,000 1,241,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,306,000 1,241,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,106,000 1,051,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,106,000 1,051,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,106,000 1,051,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,106,000 1,051,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,106,000 1,051,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,226,000 1,165,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,226,000 1,165,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,226,000 1,165,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,226,000 1,165,000
Mã GG ONLINE 10%: SMLIFE10. Đến 31/10/2020
1,226,000 1,165,000
1,020,000 969,000
1,020,000 969,000
1,020,000 969,000
1,020,000 969,000
1,020,000 969,000
2,262,000 2,149,000
2,262,000 2,149,000
2,262,000 2,149,000
2,262,000 2,149,000
2,262,000 2,149,000
1,146,000 1,089,000
1,146,000 1,089,000
1,146,000 1,089,000
1,146,000 1,089,000
1,146,000 1,089,000
1,116,000 1,060,000
1,116,000 1,060,000
1,116,000 1,060,000
1,116,000 1,060,000
1,116,000 1,060,000
966,000 918,000
966,000 918,000
966,000 918,000
966,000 918,000
966,000 918,000
2,462,000 2,339,000
1,386,000 1,317,000
1,386,000 1,317,000
1,076,000 1,022,000
1,076,000 1,022,000
1,046,000 994,000