fbpx

Showing all 28 results

Bảng gỗ Slatwall sử dụng cho mục đích lưu trữ trong gia đình hay trưng bày hàng hóa trong cửa hàng, shop với thiết kế độc đáo, đề cao tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cho người dùng.

HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI

07. SLATWALL

Móc đơn Slatwall

14,00022,000
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI

07. SLATWALL

Móc đôi Slatwall

14,00018,000
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
14,00018,000
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
HÀNG NHẬP, HẾT TẠM THỜI
14,00018,000
GIAO HÀNG 3H

02. PEGBOARD KIM LOẠI

Móc câu S (Set 3)

36,000
GIAO HÀNG 3H

02. PEGBOARD KIM LOẠI

Móc đơn 10 S (Set 3)

36,000
+
Hết hàng
GIAO HÀNG 3H

02. PEGBOARD KIM LOẠI

Giỏ đựng 5cmx20cm

40,000
GIAO HÀNG 3H

02. PEGBOARD KIM LOẠI

Giỏ đựng 10cmx20cm

60,000
+
Hết hàng
GIAO HÀNG 3H

02. PEGBOARD KIM LOẠI

Giỏ đựng 5cmx40cm

80,000
GIAO HÀNG 3H

02. PEGBOARD KIM LOẠI

Giá chậu hoa Slatwall

80,000